Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Σεμινάριο για την Επιχειρηματική Αξιοποίηση Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών

Στις 20-14-4 2013 και ώρες : 17.00-21.00 (4 ώρες την ημέρα )  στην ΚΕΔΙΣ θα διεξαχθεί το σεμινάριο "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας Τάσεις και Προοπτικές στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά".
Η καλλιέργεια και η αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με στόχο την εξεύρεση εναλλακτικών επιχειρηματικών προτάσεων για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
Το 12ώρo αυτό σεμινάριο υλοποιείται υπό τη μορφή εργαστηρίου-workshop όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να «ανακαλύψουν» και να κατακτήσουν τη γνώση μέσα από μελέτες περίπτωσης (casestudies), πρακτικές ασκήσεις, ομαδικές εργασίες υπό την καθοδήγηση της εισηγήτριας. Η εισήγηση ως μέσο διδασκαλίας χρησιμοποιείται σε περιορισμένο βαθμό με σκοπό την ανάπτυξη της αυτοπαρατήρησης και συνειδητοποίησης των συμμετεχόντων ως προς την έκταση και το μέγεθος των ικανοτήτων που πρέπει να κατέχουν/αναπτύξουν ώστε να δραστηριοποιηθούν επιτυχημένα στο πεδίο αυτό.
Σκοπός
Η αύξηση της χρήσης των προϊόντων των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων, ποτών, καλλυντικών και φαρμάκων αποτελεί μία πρόκληση για την Ελλάδα.
Η Ελλάδα είναι μία χώρα πλούσια σε φυτογενετικούς πόρους και έχει σαφώς συγκριτικό πλεονέκτημα στην αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και μπορεί να παίξει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια παραγωγή και εμπορία τους, αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ο σωστός στρατηγικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός μοντέλου αειφόρου αξιοποίησης των Ελληνικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών με χρήση των καλών πρακτικών και διαδικασιών τόσο της γεωπονικής επιστήμης όσο και της επιστήμης της διοίκησης επιχειρήσεων αποτελεί το πλαίσιο ανάπτυξης του σεμιναρίου.
Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη παροχή γνώσης στους συμμετέχοντες σε επίπεδο ανάπτυξης και διαχείρισης γεωργικών επιχειρήσεων με αντικείμενο τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτικά είδη καθώς και του τρόπου προώθησης των πρωτογενών ή/και δευτερογενών προϊόντων τους στην ελληνική και στην παγκόσμια αγορά.
Η παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων και στοιχείων της αγοράς των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο από επιτυχημένες επιχειρήσεις του τομέα καθώς και των εξελίξεων σε επίπεδο εφαρμοσμένης γεωπονικής έρευνας αποσκοπεί στη δομημένη και στοχευμένη εκπαίδευση των συμμετεχόντων ως Επιχειρηματιών του Αγροδιατροφικού Τομέα και όχι ως απλών καλλιεργητών ή/και μεταποιητών, μετατρέποντας την κάθε δυσκολία σε ευκαιρία.
Θεματολογία
 • Τι είναι αρωματικά και φαρμακευτικά φυτικά είδη
 • Η αγορά των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Χρήσεις, ιδιότητες και προϊόντα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών
 • Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτικά είδη με επενδυτικό ενδιαφέρον
 • Συστήματα πιστοποίησης ποιότητας και παραγωγικής διαδικασίας
 • Προϊόντα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών
 • Διαδικασίες μεταποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών
 • Στρατηγικός σχεδιασμός επιχείρησης αγροδιατροφικού τομέα
 • Προοπτικές στην αγορά των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών
 • Σύγχρονα και καινοτόμα συστήματα Μάρκετινγκ προϊόντων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών για Ελλάδα και εξωτερικό
Σε ποιους απευθύνεται
Σε παραγωγούς ή/και φυτωριούχους που θέλουν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών, σε ιδιώτες που είτε είναι κάτοχοι γης και θέλουν να ασχοληθούν επιχειρηματικά με νέες καινοτόμες καλλιέργειες, επενδυτές που βλέπουν την καλλιέργεια των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών ως μία πολλά υποσχόμενη επενδυτική ευκαιρία, σε στελέχη εταιριών που σκέφτονται την αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών ως μία ευκαιρία για αλλαγή επιχειρηματικής κατεύθυνσης, στελέχη κυβερνητικών οργανώσεων του αγροδιατροφικού τομέα που θέλουν να προσφέρουν επικαιροποιημένες πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο, Συνεταιρισμούς που ασχολούνται με την παραγωγή ή/και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, σε ανθρώπους που ασχολούνται με την ολιστική αντιμετώπιση της υγείας και της ευεξίας, Φαρμακοποιούς, Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης των ελληνικών φυτογενετικών πόρων
Εκπαιδευτικές Τεχνικές
 • Εισήγηση
 • Ερωτήσεις-Απαντήσεις
 • Συζήτηση
 • Πρακτικές ασκήσεις
 • Ομάδες εργασίες
Εκπαιδευτικό Υλικό
Διδακτικές Σημειώσεις, Βιβλιογραφικές Αναφορές, Δραστηριότητες, Ασκήσεις
Διάρκεια - Κόστος
Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι 12 ώρες, 

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Σεμινάριο στο πλαίσιο του *Διεθνούς έτους νερού*

Σεμινάριο στο πλαίσιο του *Διεθνούς έτους νερού* θα πραγματοποιήσει ο Όμιλος on line  με θέμα
 * The United Νations in ther-agency coordintion mechanism 
on all fresh water issues including sanitation *
 http://www.unwater.org/downloads/UNW_brochure_aug2013.pdf

Οι συμμετέχοντες θα πάρουν βεβαίωση συμμετοχής
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν
Δήλωση συμμετοχής 20-4-12 στο serres.for.unesco@gmail.com