Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Σειρά ανοιχτών μαθημάτωνστο πρότυπο του EXD

 
 «Μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο γνώση» η  οποία θα παραδίδει δωρεάν μαθήματα μέσω της οθόνης του υπολογιστή αλλά και σε τακτές συναντησεις ανοιχτών μαθημάτων.
Ο Ομιλος Σερρών για UNESCO ξεκινά, με παράλληλες κινήσεις  μια νέα γενιά εξ αποστάσεως αμφίδρομων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω online διαλέξεων και συζητήσεων που  θα προσφερθούν σε όλους τους πολίτες.

«Η ένταση της κοινωνικής κρίσης μάς αναγκάζει να αναζητήσουμε απαντήσεις στο βάθος της γνώσης. Η ουσιαστική και θεμελιωμένη γνώση είναι ψυχικά αναζωογονητική και ελπιδοφόρα, είναι ό,τι χρειαζόμαστε για να αντέξουμε, για την έξοδο από τον καθημερινό εγκλωβισμό» 

Το σχέδιο είναι απλό.
Ο Ομιλος Σερρών για UNESCO με τους εθελοντές Νέους επιστημονες του, που έχουν παρακολουθησει τα on line course  του https://www.edx.org/  πολλαπλασιάζει  τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης: πανεπιστημιακά μαθήματα διαθέσιμα δωρεάν στο Διαδίκτυο υποστηρίζοντας τους συμμετέχοντες . Στο παιχνίδι έχουν άλλωστε μπει ήδη τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.
«Στόχος είναι η περαιτέρω διεύρυνση της θεματολογίας με προγράμματα που θα απευθύνονται και στο ευρύ κοινό χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις για την παρακολούθησή τους και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν ανεξαρτήτως του επιπέδου εκπαίδευσής τους»

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 3 - 4 μηνών και κατά τη διάρκεια διενέργειάς του θα πραγματοποιούνται 4 - 6 διαλέξεις. Οι μαγνητοσκοπημένες συζητήσεις θα ενσωματώνονται στα επιμορφωτικά προγράμματα και θα διατίθενται στους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες στα εν λόγω προγράμματα θα μελετούν το συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, θα παρακολουθούν τις συζητήσεις και θα υποβάλλονται σε τεστ αξιολόγησης.

Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων αυτών θα παρέχεται πλήρης και καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη. Ο εκπαιδευόμενος δηλαδή θα μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τα μαθήματα, τα τεστ αξιολόγησης και τις μαγνητοσκοπημένες συζητήσεις.

Το εκπαιδευτικό και οπτικοακουστικό υλικό που θα συνοδεύει κάθε μάθημα των προγραμμάτων θα διατίθεται σταδιακά ανά μάθημα μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών «τάξεων». Κατά την εξέλιξη κάθε μαθήματος θα αναρτώνται επίσης σε σχετικό σύνδεσμο οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις και ασκήσεις αξιολόγησης. Η επιτυχής παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος προσδιορίζεται από την παρακολούθηση των συζητήσεων και την επιτυχή ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία προϋποθέτει αξιολόγηση της πορείας των εκπαιδευομένων με την ηλεκτρονική υποβολή τεστ για όσους το επιθυμουν . 

Δηλώστε συμμετοχή στο serres.for.unesco@gmail.com  για να σας δωθεί η υποστήριξη .
Υπεύθυνη προγράμματος Μαρία Εμμανουηλίδου