Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

«Διαβατήριο», η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα

Μπορεί στη χώρα μας και στους σημερινούς δύσκολους καιρούς που βρισκόμαστε, το να μιλάμε για κινητικότητα ατόμων με υψηλή ειδίκευση να λειτουργεί ως συνειρμός που αφορά την ανεργία και τον εκπατρισμό των νέων μας. Ωστόσο, η επαγγελματική κινητικότητα δεν παύει να είναι ένα από τα φιλόδοξα ζητούμενα που μόνο οφέλη προσφέρει στον Ευρωπαίο πολίτη, ενώ για τις χώρες-μέλη καλύπτει ανάγκες, γεφυρώνει κενά και συμβάλλει στην ανάπτυξη. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε πρόταση για τη θέσπιση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας που θα έχει ισχύ «διαβατηρίου» προκειμένου ένας ειδικευμένος επαγγελματίας να μπορεί -είτε προσωρινά για διάστημα ώς και δύο ετών είτε μόνιμα- να εργάζεται σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε., αφού με την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα θα πιστοποιούνται οι δεξιότητές του (http://europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm).

Με την πρόβλεψη ότι η ζήτηση για άτομα με υψηλή ειδίκευση θα αυξηθεί έως το 2020 για περισσότερες από 16 εκατ. θέσεις απασχόλησης και με δεδομένη τη συρρίκνωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, η Κομισιόν έχει προτείνει την αναγνώριση των προσόντων των επαγγελματιών, ώστε να καλύπτονται οι κενές θέσεις απασχόλησης εκεί όπου υπάρχουν. Η ταυτότητα θα έχει μορφή ηλεκτρονικού πιστοποιητικού για διεθνή καριέρα και για επαγγελματική αναγνώριση.
Προβλέπει επίσης «έναν νέο μηχανισμό που θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και πληρέστερη αιτιολόγηση των επαγγελμάτων που ρυθμίζονται μέσω συγκεκριμένων απαιτήσεων, σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά προσόντα». Θα λειτουργεί επίσης ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (alert) για επαγγελματικά παραπτώματα – ιδιαιτέρως στον τομέα της υγείας. Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας, στον οποίο έχει επιβληθεί απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος στη δική του χώρα, δεν θα γίνεται δεκτός σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης – κάτι που ώς σήμερα μπορούσε να το επιτύχει.
Οπως δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά Μισέλ Μπαρνιέ, «η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα πολλές προκλήσεις. Μία από αυτές είναι η αυξανόμενη ζήτηση επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης σε ολόκληρη την Ε.Ε. Η πρόταση που υποβλήθηκε σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα ανταποκρίνεται στην ανάγκη δημιουργίας αποτελεσματικού συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, προκειμένου να ενισχυθεί η κινητικότητα των επαγγελματιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαι πεπεισμένος ότι η ιδέα ενός ηλεκτρονικού πιστοποιητικού αποτελεί ικανοποιητική λύση, δεδομένου ότι θα απλοποιήσει και θα επιταχύνει τις διαδικασίες αναγνώρισης για τους μετακινούμενους επαγγελματίες».
Διευκρινίζεται ότι η πρόταση αυτή αποτελεί εκσυγχρονισμό και όχι ανατροπή της ήδη υπάρχουσας Οδηγίας του 2005 για τα επαγγελματικά προσόντα. Πέρα από την έγκαιρη αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης δεξιοτήτων στην Ευρώπη, στόχο έχει να ενσωματώσει και τα νέα δεδομένα του 21ου αιώνα. Επιπλέον, απαλλάσσει τον επαγγελματία από δαπάνη χρόνου για τις διοικητικές διατυπώσεις αλλά και χρήματος, αφού, για παράδειγμα, μέρος των δικαιολογητικών που οφείλουν να υποβάλουν για την απόκτηση της κάρτας μπορεί να είναι στην εθνική τους γλώσσα. Προβλέπει ακόμη και την περίπτωση ατόμων που κατέχουν μεν επαγγελματικό δίπλωμα, ωστόσο δεν έχουν ακόμη υποβληθεί στην προβλεπόμενη από τον νόμο της χώρας τους εκπαιδευτική άσκηση του επαγγέλματος – όπως για παράδειγμα μπορεί να συμβαίνει με δικηγόρους, εκπαιδευτικούς, αρχιτέκτονες.
Γίνεται επίσης σαφές ότι με τον εκσυγχρονισμό αυτόν και με τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών, όχι μόνο δεν υποβαθμίζεται η αξία της πιστοποίησης των προσόντων, αντιθέτως επαυξάνεται το ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τον καταναλωτή. Για παράδειγμα, πέραν του μηχανισμού προειδοποίησης που προβλέπεται για παραπτώματα επαγγελματιών, διασαφηνίζονται κανόνες για δεξιότητες γλωσσομάθειας και θεσπίζονται τα ελάχιστα εκπαιδευτικά όρια για ορισμένα επαγγέλματα.
Εννοείται ότι η προετοιμασία για την τελική πρόταση έγινε κατά τρόπο ιδιαιτέρως αξιόπιστο και με ιδιαίτερη επιμέλεια. Από τον Ιανουάριο 2011 η αρμόδια διεύθυνση της Kομισιόν ξεκίνησε την πρώτη εκστρατεία διαβούλευσης και έλαβε υπόψη της 370 προτάσεις που υποβλήθηκαν από πολίτες, επαγγελματίες, επαγγελματικούς οργανισμούς και τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Ακολούθησε συνάντηση δημόσιας ακρόασης τον επόμενο μήνα και, στη συνεχεία, τον Ιούνιο 2011 εξέδωσε Πράσινη Βίβλο για την οποία δέχθηκε 400 ανταποκρίσεις.

Εκπαιδευτικές Πρακτικές και Διαχείριση Πολυπολιτισμικότητας

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα εκπαιδευτικής ένταξης των μαθητών που προέρχονται από ευάλωτα στον εκπαιδευτικό πληθυσμό περιβάλλοντα (αλλοδαπούς, παλιννοστούντες, τσιγγανόπαιδες, μουσουλμανόπαιδες). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφενός τη θεωρητική παρουσίαση βασικών εννοιών (π.χ. διαπολιτισμός, ρατσισμός), και αφετέρου πρακτικά παραδείγματα και προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον.
Περιγραφή:
Το εκπαιδευτικό αντικείμενο "Διαχείριση Πολυπολιτισμικότητας και Εκπαιδευτικές Πρακτικές" περιλαμβάνει τα κάτωθι έξι (6) μαθήματα:
- Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση

- Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική για μετανάστες: Η ελληνική εμπειρία
- Διαπολιτισμική εκπαίδευση – Συγκριτική ανάλυση εμπειριών από χώρες με παράδοση στη διαχείριση σχετικών προβλημάτων εκπαίδευσης
- Ταυτότητα – Ετερότητα: Προβλήματα και προκλήσεις
- Αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: Ένα άλλο σχολείο για όλους με ισότητα ευκαιριών και αλληλεγγύη
- Θέματα εκπαιδευτικής πρακτικής στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης


ΕΝΑΡΞΗ   25-10-12
 ΛΎΞΗ       30- 1.-13
Ημέρες     κάθε  Δευτέρα-Τετάρτη
Ωρα           17.00-20.00 μ.μ
Χωρος      Γραφεία Ομίλου Μεσοπάτωμα 
Κόστος     ΔΩΡΕΑΝ


 
Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Training on Tourism and Biodiversity

Understanding Tourism Trends and
Biodiversity Conservation for Innovative Products and Marketing

 9/9/2012
INVITATION
TheClub Serres forUNESCO presents its compliments to the Members of the Organization and has th e honour to inform them that UNWTO is organizing the second Trainin Course on Tourism and Biodiversity for up to 30 participantsfrom Member Organizations
. The course aims to transfer knowledge on:
How to harmonize tourism development and conservation and sustainable use of biological
diversity
How to develop a strategic plan for tourism development, in particular in ecologically,
socially and economically sensitive areas
How to approach the operati
onal process of designing, financing and communicating
biodiversity-based tourism products
How to market and promote biodiversity-based tourism products
How to specify and monitor objectives towards preserving biological diversity for tourism
and environment
How tourism and biodiversity are organized within the UN family
Thesecond course, focussing especially on coastal ecosystems, will be heldat the
Wadden Sea Biosphere Reserve inSerres from 14th–26thOktomber  2012
.
The training course will be held in English.
Attached please find the provisionalprogramme and a regi tration form for the training course
.Full board and accommodat ion are provided during the training course, no fee will be charged for  the participation.
Registration forms and complementary documents are to be submitted to serres.for.unesco@gmail.com
.
Any additional information concerning the meeting could be addressed to
Serres For Unesco  Consulting Unit on Tourism and Biodiversity
at Tel:0030-6932755008

 http://biodiv.unwto.org/en/content/training-tourism-and-biodiversity-understanding-tourism-trends-and-biodiversity-conservation

Οργάνωση & Διοίκηση, Project Management σε κοινωνικούς φορείς

Σε ποιους απευθύνεται:
Tο σεμινάριο απευθύνεται σε έμπειρους και νέους project managers, σε μέλη ομάδων έργων, σε στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα σε όποιον διαχειρίζεται, συμμετέχει ή υποστηρίζει έργα.

Σκοπός:
Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν σε επιτυχή έργα.
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στη Διαχείριση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Project Manager.
Πρόγραμμα εκπαίδευσης
- Ορισμός έργου και διαχείρισης έργου
- Οφέλη διαχείρισης έργου
- Ορολογία διαχείρισης έργου
- Έργο, πρόγραμμα, δίκτυο έργων, χαρτοφυλάκιο έργων
- Οργάνωση εταιριών και οργάνωση έργων
- Ανθρώπινος και κοινωνικός παράγοντας στη διαχείριση έργων
- Μέλη ομάδας έργου, ρόλοι και αρμοδιότητες
- Πώς να δημιουργήσετε μια αποδοτική ομάδα έργου
- Workshop: Πώς δημιουργούμε την κατάλληλη ομάδα έργου. 

Ικανότητες μελών και ανθρώπινες συμπεριφορές.
- Οργάνωση εταιρίας προσανατολισμένη βάσει έργων (project-oriented organisation)
- Κρίσιμη διαδρομή και κρίσιμες δραστηριότητες
- Μέθοδος CPM
- Συνοπτική εκπαίδευση MS Project
- Διαχείριση πόρων: ανθρώπινοι, τεχνικοί, οικονομικοί πόροι
- Οι φάσεις της διαχείρισης έργου: Έναρξη – Έλεγχος – Συντονισμός – Κλείσιμο
- Το marketing του έργου
- Η επιτυχία του έργου και από τι εξαρτάται


 Πληροφορίες Συμμετοχής: Διάρκεια: 32 ώρες
 Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν

Διεξαγή  Αιθουσα ΚΕΔΗΣ
Εγραφές  serres.for.unesco@gmail.com

Από 11-9 εως 22-9/2012

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης

 Η σημασία της δημιουργίας νέων ευκαιριών μάθησης

Σήμερα οι ευκαιρίες μάθησης είναι απεριόριστες, δεν γνωρίζουν σύνορα και αξιοποιούνται
αμέσως. Τα άτομα μαθαίνουν και αποκτούν νέες δεξιότητες και ικανότητες όχι μόνο στον
παραδοσιακό χώρο μιας αίθουσας διδασκαλίας (τυπική μάθηση) αλλά ολοένα και πιο συχνά
έξω απ’ αυτόν. Σημαντική μάθηση συντελείται στον χώρο εργασίας, με τη συμμετοχή σε
φορείς της κοινωνίας των πολιτών ή στον εικονικό χώρο που διατίθεται από το διαδίκτυο και
τις κινητές συσκευές, μεμονωμένα ή σε ομάδες. Διαρκώς συχνότερα οι επιχειρήσεις
παρέχουν στους εργαζομένους τους ευκαιρίες κατάρτισης για να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές
τους μέσω οργανωμένης αλλά μη τυπικής μάθησης. Η άτυπη μάθηση γίνεται κι αυτή διαρκώς
πιο σημαντική σ’ ένα παγκόσμιο και διασυνδεδεμένο περιβάλλον, όπου η τεχνολογία παρέχει
τη δυνατότητα μάθησης με πληθώρα διαφορετικών τρόπων, όπως, π.χ., μέσω ανοικτών
εκπαιδευτικών πόρων και εξ αποστάσεως.
Η συστράτευση και ενίσχυση όλων των εκπαιδευομένων με μαθησιακές εμπειρίες είναι
ουσιώδη στοιχεία ώστε να αντιμετωπιστούν οι ταχείς οικονομικές και τεχνολογικές
μεταβολές, να αυξηθεί η συχνότητα με την οποία τα άτομα αλλάζουν θέσεις εργασίας κατά
τη διάρκεια της ζωής τους και να παροτρυνθούν ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερες και
σχετικότερες δεξιότητες με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας, της παραγωγικότητας
και της οικονομικής ανάπτυξης.
Σήμερα, που καταγράφεται άνοδος της ανεργίας – ιδίως μεταξύ των νέων – και μηδενική
οικονομική ανάπτυξη, η αξιοποίηση νέων ευκαιριών μάθησης εκτός του τυπικού συστήματος
και η απόκτηση των σχετικών δεξιοτήτων αποτελούν επιτακτική ανάγκη: η Ευρώπη πρέπει
να βρει το κατάλληλο μείγμα δεξιοτήτων και να επιτύχει καλύτερη αντιστοίχηση μεταξύ
δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, ώστε να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας
και της ευημερίας.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα συστήματα επαγγελματικών
προσόντων πρέπει να δώσουν σε όλους τους πολίτες1 την ευκαιρία να προβάλουν ό,τι έμαθαν
εκτός σχολείου και να το χρησιμοποιήσουν στη σταδιοδρομία τους ή σε περαιτέρω μάθηση.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διαδικασία επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων
που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. Σ’ αυτή τη διαδικασία, ένας
εξουσιοδοτημένος φορέας θα επιβεβαιώνει την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων
(γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων) με βάση ένα σχετικό πρότυπο.
Η μη τυπική και η άτυπη μάθηση στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Η επικύρωση των εμπειριών μη τυπικής και άτυπης μάθησης στα κράτη μέλη της ΕΕ
συμβάλλει καθοριστικά στον φιλόδοξο στόχο που έθεσε η ΕΕ στη στρατηγική «Ευρώπη
2020» για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Ο αντίκτυπός
της μπορεί να είναι σημαντικός για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας: οι μηχανισμοί
επικύρωσης καθιστούν εφικτή τη μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις διαθέσιμες
1 Περιλαμβάνονται οι πολίτες της ΕΕ και όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
EL 3 EL
δεξιότητες του εργατικού δυναμικού και διευκολύνουν την καλύτερη αντιστοίχηση μεταξύ
των δεξιοτήτων και της ζήτησης εργασίας, προωθούν την αποτελεσματικότερη δυνατότητα
μεταφοράς των δεξιοτήτων μεταξύ επιχειρήσεων και τομέων και διευκολύνουν την
κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Η επικύρωση, διευκολύνοντας την
επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα και καθιστώντας εφικτή την καλύτερη
αντιστοίχηση δεξιοτήτων, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αντιμετώπιση των ελλείψεων
δεξιοτήτων σε αναπτυσσόμενους τομείς και να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη.
Σε καιρούς όπου παρατηρείται γήρανση του πληθυσμού και συρρίκνωση του εργατικού
δυναμικού, η επικύρωση των εμπειριών μη τυπικής και άτυπης μάθησης μπορεί επίσης να
βοηθήσει την Ευρώπη να φέρει όσους έχουν απομακρυνθεί περισσότερο από την αγορά
εργασίας πιο κοντά σε νέες ευκαιρίες μάθησης και εργασίας και να αντλήσει από το σύνολο
του ανθρώπινου κεφαλαίου προκειμένου να καταπολεμήσει την ανεργία και να τονώσει την
παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Ειδικότερα, η επικύρωση μπορεί να στηρίξει
τους νέους ανέργους που αναζητούν την πρώτη τους θέση εργασίας ή οι οποίοι διαθέτουν
ελάχιστη επαγγελματική πείρα και να δημιουργήσει αγοραία αξία για τις δεξιότητες και τις
ικανότητές τους που αποκτήθηκαν σε διαφορετικά πλαίσια.
Σε ατομικό επίπεδο, η επικύρωση ανοίγει την προοπτική ενίσχυσης της απασχολησιμότητας,
αύξησης των μισθών και των μετακινήσεων στο πλαίσιο σταδιοδρομίας, ευκολότερης
δυνατότητας μεταφοράς των δεξιοτήτων μεταξύ χωρών, δεύτερων ευκαιριών για όσους
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, αυξημένης πρόσβασης στην τυπική εκπαίδευση και
κατάρτιση, μεγαλύτερων κινήτρων μάθησης και αυξημένης αυτοπεποίθησης.
Γενικά, η επικύρωση των εμπειριών μη τυπικής και άτυπης μάθησης μπορεί επίσης να
συμβάλει στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που
αφορά την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών
που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση, το συνολικό ποσοστό
απασχόλησης, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, μια διαδικασία που
παρακολουθείται κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.


Βρυξέλλες, 5.9.2012
COM(2012) 485 final
2012/0234 (NLE)
Πρόταση
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης
{SWD(2012) 252 final}
{SWD(2012) 253 final}


http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/informal/proposal2012_el.pdf