Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

σεις να συμμετέχουν εθελοντικά άτομα είτε ομάδες για έναν σκοπό που τους ενδιαφέρει προσωπικά, είτε για να συνεισφέρουν σε ένα σκοπό που τους ενθουσιάζει. Οπότε, «οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να προσεγγίσουν και να ενσωματώσουν σε μια διαδικασία καινοτομίας, ταλαντούχα άτομα τα οποία δεν θα ήταν σε θέση να ανακαλύψουν με συμβατικούς τρόπους». Συνιστάται επίσης η αναπροσαρμογή των ομάδων εργασίας μέσα στις επιχειρήσεις με τη διαγραφή, κατ’ αρχήν, των ορίων. Είτε αυτά είναι γεωγραφικά είτε αφορούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Πλατφόρμες συνεργασίας «Για τη δημιουργία των νέων ομάδων εργασίας, σημασία έχει η αξία που μπορεί να προσθέσει κάθε εργαζόμενος σε ένα συγκεκριμένο έργο και όχι η θέση του στην ιεραρχική κλίμακα είτε το τμήμα στο οποίο ανήκει». Ηδη αρκετές εταιρείες έχουν υιοθετήσει ψηφιακές πλατφόρμες συνεργασίας, κάτι που τους επιτρέπει τη διάχυση της γνώσης και τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο. Ανεξάρτητα λοιπόν από το πού ξεκίνησε η ιδέα και σε ποιο γεωγραφικό ημισφαίριο, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν έτσι, ότι σε κάθε έργο συμμετέχουν οι πλέον ειδικοί και γνώστες του αντικειμένου. «Το πέρασμα από την παραδοσιακή αντίληψη για το μάνατζμεντ σε μιαν ελεύθερη διακίνηση των ταλέντων και της γνώσης εντός της επιχείρησης, αποτελεί ήδη πραγματικότητα για κάποιους οργανισμούς. Αλλοι όμως θα δυσκολευθούν να την υιοθετήσουν, παρά τα οφέλη της. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο που μπορεί να δουλέψει για όλους. Ενα παράδειγμα που έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την προώθηση ενός τέτοιου μοντέλου συνεργασίας, είναι ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε ομάδες ειδικών, οι οποίες δημιουργούνται με στόχο να πάρουν μέρος και να κερδίσουν σε έναν “διαγωνισμό” που στόχο έχει τη δημιουργία, λόγου χάρη, ενός προϊόντος». Στις προτάσεις της ManpowerGroup προς τις επιχειρήσεις περιλαμβάνονται επίσης και οι τεχνικές των διαφόρων μορφών παιγνίων. Για παράδειγμα, στα κλασικά προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, δίνουν μια πιο διασκεδαστική διάσταση και προωθούν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Επίσης, στο πλαίσιο ενός διάλογου με τους εργαζόμενους είτε με υποψηφίους για εργασία, μέσα από φαινομενικά άσχετες ερωτήσεις, η εταιρεία αντλεί χρήσιμες πληροφορίες με τις οποίες λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις και διαμορφώνει καλύτερες πολιτικές. Το ταλέντο είναι πόρος που σπανίζει Οι εταιρείες παγκοσμίως ζητούν τρόπους να αυξήσουν την ευελιξία και την ικανότητα αντίδρασής τους στο υπό διαμόρφωση οικοσύστημα. «Δυστυχώς στην Ελλάδα το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο στραγγαλίζει τις σύγχρονες μορφές απασχόλησης που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μιαν απάντηση στην ανάγκη για γρήγορη απόκριση σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς», έχει δηλώσει η κ. Κουσία. Και αναφερόμενη στη διαρροή των νέων μας για εύρεση εργασίας εκτός Ελλάδος, σημειώνει ότι «ο πρόσφατος θόρυβος που γίνεται γύρω από τη μετακίνηση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού σε άλλες χώρες με καλύτερες εργασιακές προοπτικές, θα έπρεπε να κάνει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν, έστω και καθυστερημένα, ότι το ταλέντο είναι ένας πόρος που σπανίζει».
Εργαστήριο αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής:

1-2/9/12 Ωρα 16.00 μ.μ
 Χώρος ΚΕΔΙΣΕισηγητές: 

Η καλλιέργεια και η αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με στόχο την εξεύρεση εναλλακτικών επιχειρηματικών προτάσεων για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. 
Το 18ώρo  σεμινάριο υλοποιείται υπό τη μορφή εργαστηρίου-workshop όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να «ανακαλύψουν» και να κατακτήσουν τη γνώση μέσα από μελέτες περίπτωσης (casestudies), πρακτικές ασκήσεις, ομαδικές εργασίες υπό την καθοδήγηση της εισηγήτριας. 
Η εισήγηση ως μέσο διδασκαλίας χρησιμοποιείται σε περιορισμένο βαθμό με σκοπό την ανάπτυξη της αυτοπαρατήρησης και συνειδητοποίησης των συμμετεχόντων ως προς την έκταση και το μέγεθος των ικανοτήτων που πρέπει να κατέχουν/αναπτύξουν ώστε να δραστηριοποιηθούν επιτυχημένα στο πεδίο αυτό.
Σκοπός
Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη παροχή γνώσης στους συμμετέχοντες σε επίπεδο ανάπτυξης και διαχείρισης γεωργικών επιχειρήσεων με αντικείμενο τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτικά είδη καθώς και του τρόπου προώθησης των πρωτογενών ή/και δευτερογενών προϊόντων τους στην ελληνική και στην παγκόσμια αγορά.
Η παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων και στοιχείων της αγοράς των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο από επιτυχημένες επιχειρήσεις του τομέα καθώς και των εξελίξεων σε επίπεδο εφαρμοσμένης γεωπονικής έρευνας αποσκοπεί στη δομημένη και στοχευμένη εκπαίδευση των συμμετεχόντων ως Επιχειρηματιών του Αγροδιατροφικού Τομέα και όχι ως απλών καλλιεργητών ή/και μεταποιητών, μετατρέποντας την κάθε δυσκολία σε ευκαιρία.

Θεματολογία:
 • Τι είναι αρωματικά και φαρμακευτικά φυτικά είδη
 • Η αγορά των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Χρήσεις, ιδιότητες και προϊόντα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών
 • Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτικά είδη με επενδυτικό ενδιαφέρον
 • Συστήματα πιστοποίησης ποιότητας και παραγωγικής διαδικασίας
 • Προοπτικές στην αγορά των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών
 • Σύγχρονες μορφές επιχειρηματικής δράσης: entrepreneurship και start-ups
 • Η έννοια του marketing
 • Τάσεις και εργαλεία στο on-line marketing: gamification, data visualization κ.ά.
 • Νέα μορφή Ηγεσίας έχοντας ως «οδηγό» το «Είμαι-Ποιώ-Έχω» και ως «κέντρο» το «όραμα»
 • Διαχείριση Έργων: σχεδιασμός και διαχείριση φυσικού αντικειμένου, χρονοπρογραμματισμός,      προϋπολογισμός, ποιότητα, επικοινωνία, ανθρώπινοι πόροι
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχείρησης με Εξαγωγική Κατεύθυνση: «why»-«how»-«what», επιχειρηματικό σχέδιο
Απευθύνεται:
Σε παραγωγούς ή/και φυτωριούχους που θέλουν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών, σε ιδιώτες που είτε είναι κάτοχοι γης και θέλουν να ασχοληθούν επιχειρηματικά με νέες καινοτόμες καλλιέργειες, επενδυτές που βλέπουν την καλλιέργεια των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών ως μία πολλά υποσχόμενη επενδυτική ευκαιρία, σε στελέχη εταιριών που σκέφτονται την αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών ως μία ευκαιρία για αλλαγή επιχειρηματικής κατεύθυνσης, στελέχη κυβερνητικών οργανώσεων του αγροδιατροφικού τομέα που θέλουν να προσφέρουν επικαιροποιημένες πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο, Συνεταιρισμούς που ασχολούνται με την παραγωγή ή/και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, σε ανθρώπους που ασχολούνται με την ολιστική αντιμετώπιση της υγείας και της ευεξίας, Φαρμακοποιούς, Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης των ελληνικών φυτογενετικών πόρων
Εκπαιδευτικές Τεχνικές:
 • Εισήγηση
 • Ερωτήσεις-Απαντήσεις
 • Συζήτηση
 • Πρακτικές ασκήσεις
 • Ομάδες εργασίες
Εκπαιδευτικό Υλικό:
Διδακτικές Σημειώσεις, Βιβλιογραφικές Αναφορές,  Δραστηριότητες, Ασκήσεις
Διάρκεια: 18 ώρες

Κόστος: Δωρεάν
Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας
 Εάν υπάρξει μεγάλη συμμετοχή θα επαναλυφθεί

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email: serres.for.unesco@gmail.com

oercommons

Σεμινάριo συμβουλευτικής καριέρας για νέους ηλικίας 20-35 ετών

Ο Ομιλος Σερρών για  UNESCO προσκαλεί φοιτητές ΑΕΙ & ΤΕΙ αλλά και νέους ανθρώπους ηλικίας 20-35  ετών στα δωρεάν σεμινάρια συμβουλευτικής καριέρας με τις ακόλουθες θεματικές:
Προετοιμασία Βιογραφικού & Συνοδευτικής Επιστολής
20 Αυγούστου  18:00 -20:00,
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΚΕΔΗΣ

Συνέντευξη Εργασίας: Προετοιμαστείτε σωστά & ξεχωρίστε!
25 Αυγούστου  18:00 -20:00,
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΚΕΔΗΣ

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός & Χρηματοδότηση
3 Σεπτεμβρίου 18:00 -20:00,Αίθουσα Εκδηλώσεων ΚΕΔΗΣ

Τα social media στην αναζήτηση εργασίας & άλλες τεχνικές αναζήτησης
7 Σεπτεμβρίου  18:00 -20:00,
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΚΕΔΗΣ

Δηλώστε συμμετοχή στο e-mail  serres.for.unesco@gmail.com  στέλνοντας το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, το e-mail σας και τον τίτλο (ή τους τίτλους) των σεμιναρίων που θέλετε να παρακολουθήσετε.
Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6932755008
Συμμετοχή δωρεάν.

Ολυμπιακοί Αγώνες 2012 - Με το βλέμμα στραμμένο στα ρεκόρ και στη (βιώσιμη) διατροφή

PDFΕκτύπωσηE-mail

Ολυμπιακοί Αγώνες 2012 - Με το βλέμμα στραμμένο στα ρεκόρ και στη (βιώσιμη) διατροφή

Γράφει ο Γιώργος Καζαντζόπουλος (Global Challenges) - μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής
Κάθε διοργάνωση μεγάλης κλίμακας, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες τα τελευταία 12 χρόνια, έχει ανάγει το θέμα της αειφορίας (sustainability) ως ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της, από διαφορετική βεβαίως σκοπιά σε κάθε περίπτωση.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου αποτελούν ένα σημαντικό παράδειγμα δημιουργίας κι ενσωμάτωσης ουσιαστικών κανόνων που αφορούν στην πιο φιλική προς το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία φιλοξενία μίας μεγάλης διοργάνωσης και απώτερο σκοπό την καθιέρωση αυτών των κανόνων ως κοινών πρακτικών στην μετα-ολυμπιακή φάση. Τούτο βεβαίως μένει να αποδειχτεί στο μέλλον.
Μεταξύ άλλων ιδιαίτερα ενδιαφερόντων στοιχείων της ατζέντας για βιώσιμους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο αποτελεί και το τρίπτυχο: ΤΡΟΦΙΜΟ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΥΓΕΙΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου διαμόρφωσε το «London 2012 Food Vision», που ως στόχο έχει να συμβάλει στη δημιουργία  βιώσιμης κληρονομίας για την πόλη του Λονδίνου και το Ηνωμένο Βασίλειο, βασιζόμενη σε εμπορικές και εκπαιδευτικές συνεργασίας στον τομέα της διατροφής. Για πρώτη φορά σε Ολυμπιακή διοργάνωση, ή κάποια άλλη διοργάνωση μεγάλης κλίμακας,  συγκροτήθηκε πολιτική σχετικά με τη βιώσιμη διατροφή. Το θέμα είχε τεθεί ως ζητούμενο και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Βανκούβερ αλλά λόγω και της μικρότερης κλίμακας της διοργάνωσης δεν αποτέλεσε κομβικό σημείο της.
Η έννοια της βιωσιμότητας ενσωματώθηκε πλήρως στις διαδικασίες προμηθειών, μέσω των συμφωνιών που έχουν συναφθεί επιτυγχάνεται αποτελεσματικά η ισορροπία μεταξύ κόστους κοινωνικών, ηθικών και περιβαλλοντικών αξιών. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όπου οι πιο αειφόρες επιλογές κοστίζουν περισσότερο, ωστόσο θεωρήθηκαν κατάλληλες και εντέλει επιλέχθηκαν.  Η ανάγκη για παροχή υψηλών περιβαλλοντικών και ηθικών προτύπων για την προμήθεια τροφίμων,  ανέδειξε  έννοιες όπως αυτές του δίκαιου και  αλληλέγγυου εμπορίου - Fairtrade, δόθηκε έμφαση στη βιώσιμη τροφοδοσία ιχθύων, ενώ επιλέχθηκαν προϊόντα που έφεραν την πιστοποίηση του οργανισμού Red Tractor Farm (παραγωγή κόκκινου κρέατος). Ταυτόχρονα επιδιώχθηκε οι λύσεις να είναι οικονομικά βιώσιμες και επικερδείς.
Τα σημαντικά σημεία του οράματος για την παροχή τροφίμων των αγώνων του Λονδίνου
london food1Το αρχικό πλαίσιο για το  «όραμα για την παροχή των τροφίμων» συντάχθηκε με τη βοήθεια διάφορων εμπειρογνωμόνων τροφίμων, το 2009 κι εξελίχθηκε στα δύο επόμενα χρόνια, έως την πραγματική εφαρμογή του τον Ιούλιο του 2012. Στόχος ήταν να εξασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα που θα διατεθούν στους Αγώνες σε αθλητές, θεατές και το σύνολο της Ολυμπιακής Οικογένειας, εντός των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων,  θα είναι προσιτά για τον καθένα, προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογών και της ποικιλίας, με αφθονία υγιών επιλογών για ανθρώπους με πρόσθετες διαιτητικές ή πολιτιστικές απαιτήσεις. Μέρος του οράματος ήταν ότι τα πρότυπα της βιομηχανίας του τομέα εστιάσεως θα εξελίσσονταν  σε ένα νέο επίπεδο, και θα αποτελούσαν κληρονομιά των Αγώνων.
Το όραμα της παροχής τροφίμων καλύπτει  πέντε θεματικές ενότητες:
 • Ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων
 • Παροχή πολλαπλών επιλογών και ισορροπία
 • Προέλευση τροφίμων και εφοδιαστικές  αλυσίδες
 • Περιβαλλοντική διαχείριση, αποδοτικότητα των πόρων και απόβλητα
 • Απόκτηση Δεξιοτήτων  και εκπαίδευση

Με βάση λοιπόν τη συμφωνία των 13 συνεργαζόμενων προμηθευτών και της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων, ολα τα τρόφιμα και προϊόντα διαθέτουν υψηλά πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος, την ηθική επίδοση της παραγωγής τους  και τη μεταχείριση των ζώων. Παραδείγματος χάριν, όλες οι ποσότητες κρέατος  είναι βρετανικής προέλευσης και φέρουν την πιστοποίηση του οργανισμού Red Tractor Farm ενώ τα αυγά και τα ψάρια θα  χρησιμοποιούνται με γνώμονα τη βιώσιμη παραγωγή τους. Πέραν των προαναφερθέντων προϊόντων στην ίδια συλλογιστική περιλήφθηκαν και το τσάι, ο καφές, η ζάχαρη, οι μπανάνες, τα πορτοκάλια, το λευκό και κόκκινο κρασί. Στους τόπους συναντήσεων όπου θα προσφέρεται σημαντική ποσότητα κρέατος όπως το κέντρο τύπου και το χωριό των Ολυμπιακών και Παρα-Ολυμπιακών Αγώνων, επιλέχθηκε να διατεθούν χοίροι και κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για την προετοιμασία κι ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων στην υλοποίηση του οράματος για την παροχή τροφίμων, έγιναν
 - Εκδηλώσεις που δήλωναν τη δέσμευση της βιομηχανίας τροφίμων, παρέχοντας την ευκαιρία στους παραγωγούς να έρθουν σε επαφή με τους προμηθευτές με σκοπό την κατανόηση των απαιτήσεων που τέθηκαν για τους Αγώνες του Λονδίνου 2012.
- πραγματοποιήθηκαν διερευνητικές δοκιμές γευμάτων. Κάθε απλό γεύμα, αλλά και  πρόχειρο φαγητό ή  ποτό το οποίο σερβίρεται δοκιμάστηκε και εγκρίθηκε από την ομάδα του τομέα εστιάσεως, ενώ δέχτηκαν και την αποδοχή της διεθνούς ολυμπιακής επιτροπής αλλά και της διεθνούς παρα-ολυμπιακής επιτροπής.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούσαν  να παρέχουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στους Αγώνες κλήθηκαν να καταχωρήσουν το ενδιαφέρον τους σε ειδική ιστοσελίδα . Εντούτοις, για να εξασφαλιστεί μια ευρεία εφοδιαστική αλυσίδα που περιλαμβάνει  μικρής κλίμακας, περιφερειακές και τοπικές επιχειρήσεις, αναζητήθηκαν τρόφιμα μέσω διαφόρων άλλων οδών όπως οι τοπικοί και περιφερειακοί οργανισμοί τροφίμων και οι εμπορικοί οργανισμοί σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τοπικά τρόφιμα από το Tower Hamlets
london food2Επιπλέον, μια Ομάδα Καινοτομίας Τροφίμων ορίστηκε για να διασφαλίσει τη  σύνδεση με τους εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας τροφίμων και να δοθεί έμφαση σε οποιεσδήποτε σημαντικές καινοτομίες και τάσεις αφορούν τα τρόφιμα.
Για να εξασφαλιστεί μια ευρεία ποικιλία επιλογών και ισορροπίας στα τρόφιμα ,δύο κύρια θεματικές  επιλογές  αναπτύχθηκαν:
-  Βρετανικά τρόφιμα: για να απεικονίσουν το πολυπολιτισμικό μίγμα των γεύσεων και των τροφίμων που απολαμβάνει ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.
-  τρόφιμα από κάθε ήπειρο: μια μεγάλη σειρά διεθνών γεύσεων τροφίμων που προέρχονται από όλο τον κόσμο.
Ασφάλεια της παροχής τροφίμων και ποτών
Το όραμα παροχής τροφίμων προσδιόρισε τρεις βασικές υποχρεώσεις σχετικές με την ασφάλεια των τροφίμων:
 - Υποδειγματικά πρότυπα ασφαλείας και υγιεινής των τροφίμων σε όλες τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις.
- Εφαρμογή σθεναρών  διαδικασιών ιχνηλασιμότητας για όλη την παροχή τροφίμων και ποτών
 - Διαχείριση του κινδύνου στοχοθετημένης, κακόβουλης μόλυνσης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων
Κατά τη διάρκεια των Αγώνων υπάρχει  έλεγχος για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων συστημάτων διαχείρισης ασφαλείας των τροφίμων. Η αρχική ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων εναπόκειται στους προμηθευτές τροφίμων και ποτών και οι ανάδοχοι έχουν οργανώσει ειδικές ομάδες που  είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των τροφίμων εστιάζοντας σε βασικές δραστηριότητες. Για να βοηθήσουν σε αυτή την λειτουργία και για να παρέχουν την πρόσθετη διασφάλιση, οι φορείς,  Σύμπραξη Τοπικών Ρυθμιστικών Αρχών και Υπηρεσιών (JLARS), το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Υγείας (CIEH) και η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου  (LOCOG), ανέπτυξαν  μια εθελοντική ομάδα για την Περιβαλλοντική Υγεία πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους για την ασφάλεια των τροφίμων που θα διατεθούν στα στάδια.
Συσκευασίες του τομέα εστιάσεως και απορρίμματα
Εντός της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων, ο  τομέας εστιάσεως λειτουργεί παράλληλα με τον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και καθαρισμού.  Η πλειοψηφία των απορριμμάτων κατά τη διάρκεια των Αγώνων  προέρχεται από την κατανάλωση τροφίμων και υλικών συσκευασιών. Προκειμένου να επιτευχθεί η μηδενική απόρριψη προϊόντων στους χώρους απόθεσης απορριμμάτων και να επιτευχθεί επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση σε ποσοστό 70 τοις εκατό, είναι απαραίτητο όλοι οι προμηθευτές τροφίμων να υποστηρίζουν αυτή την δέσμευση.
Σύμφωνα με αυτό, όλοι οι προμηθευτές λαμβάνουν τα υλικά συσκευασίας και τα αναλώσιμα από έναν ενιαίο προμηθευτή . Αυτά είναι χρωματισμένα και  διαθέτουν ευδιάκριτη σήμανση για να ταιριάζουν με τα τρία κύρια ρεύματα απορριμμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται στην οικιακή ανακύκλωση.
Αυτή η προσέγγιση έχει ως σκοπό να μεγιστοποιήσει τα ποσοστά ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Για πολλούς προμηθευτές η υιοθέτηση αυτής της πρακτικής αποτέλεσε μια θεμελιώδη αλλαγή στο πώς προμηθεύονται οι ίδιοι τα προϊόντα τους και τα υλικά συσκευασιών.
Το Όραμα της παροχής τροφίμων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου 2012, πέραν της μακρόχρονης επιρροής που αναμένεται να επιφέρει στους αναδόχους του τομέα εστίασης, αναμένεται να επιφέρει αλλαγές και στη βιομηχανία τροφίμων της Βρετανίας.   Παραδείγματος χάριν, από τότε που αναπτύχθηκε το Όραμα Παροχής Τροφίμων, ο αριθμός των κρεοπωλών που είναι πιστοποιημένοι από τον οργανισμό Red Tractor έχουν διπλασιαστεί, και οι περισσότεροι από αυτούς είναι ήδη προμηθευτές των Αγώνων. Χαρακτηριστικά,  εκπρόσωπος των βρετανών  χοιροτρόφων επιβεβαίωσε ότι η απήχηση της πιστοποίησης Red Tractor αυξήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως αποτέλεσμα του Οράματος παροχής τροφίμων.  
Γιώργος Καζαντζόπουλος
GLOBAL CHALLENGES
Sustainability, environmental and social responsibility services and products

http://www.foodbites.eu/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=1158&catid=104&Itemid=124&lang=el

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2012

Για νέους και νέες σεμινάρια στην διασκεδαση και στην ψυχαγωγία σε ξενοδοχειακές μονάδες για προώθηση του τουρισμού


Σε ποιους απευθύνεται:
Απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να εργαστούν σε Ξενοδοχεία στα Τμήματα Animation & Entertainment. Ηλικίες: 18-45 ετών.
 
Περιγραφή:
Οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου,θα έχουν την δυνατότητα να απορροφηθούν σε ξενοδοχειακές μονάδες
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου
10 Σεπτεμβρίου
Χώρος: Αίθουσα ΚΕΔΙΣ
Ώρες: 18:00 - 22:00

Πρόγραμμα Σεμινάριου:
• Δημόσιες σχέσεις με τους πελάτες
• Γρήγορη αντιμετώπιση προβλημάτων (Εργασιακών & προσωπικών)
• Βασικές προυποθεσεις να γίνουμε απαραίτητοι σε ένα ξενοδοχείο.
• Διατήρηση εξοπλισμού και απογραφή.
• Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων και τουρνουά.
• Εκπαίδευση οπτικοακουστικών & τεχνικών θεμάτων - Χειρισμός υπολογιστή.

11  Σεπτεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίου:
• Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί
• Θεατρικά δρώμενα
• Εκπαίδευση μοντέρνου χορού
• Αερόβια γυμναστική - Water Gymnastics - Yoga
• Οργάνωση προγραμμάτων για παιδιά.
• Παρουσίαση βραδυνών προγραμματων

Τα μαθήματα είναι δωρεάν
Πληροφορίες Συμμετοχής:Στείλτε serres.for.unesco.@gmail.com το βιογραφικό σας και θα επιλεγούν οι 40 ημερομηνιακά πρωτοι συμμετέχοντες .Εάν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον θα δημιουργηθεί και άλλο σεμινάριο με την ιδια θεματολογία. Το Σεμινάριο εντάσετε στο πρόγραμμα Δια Βίου εκπαίδευση της UNESCO

Η αποποινικοποιημένη αντιγραφή των ανταγωνιστών δεν υποκαθιστά τη δράση και την πράξη
Της Χριστινας Δαμουλιανου / xd@kathimerini.gr
«Στις μέρες μας η πρακτική της μίμησης κερδίζει καθημερινά έδαφος. Κορυφαίες τράπεζες αντιγράφουν τεχνικές από τον κατασκευαστικό κλάδο και πετυχαίνουν να περιορίσουν κόστη και να προωθήσουν την ανάπτυξή τους. Ανώτερα στελέχη από το εμπόριο αυτοκινήτων παρακολουθούν σεμινάρια που προορίζονται για στελέχη εξυπηρέτησης πελατών σε μεγάλα ξενοδοχεία. Τα νοσοκομεία παίρνουν μαθήματα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα από αεροπορικές εταιρείες και από το Αμερικανικό Ναυτικό. Οι ναυτιλιακές αναζητούν καλύτερη τεχνολογία προώθησης από τους κατασκευαστές κινητήρων αεροσκαφών.
Οφελος οι καλές πρακτικές
Με ποιο, άραγε, σκεπτικό όλα αυτά; Η απάντηση είναι ότι οι καλές πρακτικές ωφελούν όλους και πρέπει να μοιραζόμαστε την καινοτομία. Και, επιπλέον, γιατί η έρευνα κάθε άλλο παρά φθηνότερη γίνεται. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή της καινοτομίας δεν πρέπει να έχει εταιρικά όρια. Οσο γρηγορότερα την εντοπίσουμε στους ανταγωνιστές μας είτε αλλού και όσο καταλληλότερα την ενσωματώσουμε, τόσο το καλύτερο για τη δική μας επιχείρηση.
Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη μελέτη ύστερα από έρευνα της παγκόσμιας Εταιρείας Συμβούλων Μάνατζμεντ Accenture που ξαναφέρνουμε στην επικαιρότητα λόγω των συνειρμών που μας δημιουργεί η θύελλα που έχει ξεσπάσει στη χώρα μας για τη χρήση ή μη των γενοσήμων φάρμακων - δηλαδή αντιγράφων. Με το σκεπτικό ότι «μητέρα πάσης μίμησης είναι η ανάγκη», οι συγγραφείς αναλύουν την όλη ιδέα περί μίμησης και επιχειρηματολογούν με συγκεκριμένα παραδείγματα «αντιγραφής» από παγκοσμίως γνωστές εταιρείες. Οι «θυμωμένοι μάνατζερ» γνωρίζουν ότι όταν ξεπετιούνται καθημερινά επιχειρησιακές προκλήσεις, εκείνοι πρέπει να ζητούν επειγόντως τις λύσεις τους. Ωστόσο, η μίμηση, πέρα από το να είναι επιτυχής, πρέπει να εξασφαλίζει εξίσου και τη βιωσιμότητά της.
Επισημάνσεις
Πρώτη σημαντική επισήμανση των συγγραφέων είναι ότι οι δυνάμεις της αγοράς συγκλίνουν σήμερα με ταχείς ρυθμούς μέσα από την υιοθέτηση νέων ιδεών, διαδικασιών, τεχνολογιών και συστημάτων. Συμβαίνει όμως όλα αυτά να έχουν ξεκινήσει όχι μέσα από το δικό τους Δ.Σ. και από το δικό τους Τμήμα Σχεδιασμού, αλλά από τους απέξω. Οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν πρακτικά και κερδοφόρα αποτελέσματα και οι επιχειρήσεις διδάσκονται όλο και περισσότερα από τους συνεταίρους τους.
Ιδιαίτερα στον τομέα της καινοτομίας, το συμπέρασμα της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι σήμερα οι επιτυχημένες επιχειρήσεις δεν περιορίζονται στο να μελετούν μόνο τις θεωρίες περί «open innovation» -το φαινόμενο που έχει κάνει δημοφιλή την εκτός εταιρικών συνόρων κυκλοφορία ιδεών και αξιών- και στο να στέλνουν τα στελέχη τους να επισκέπτονται άλλες καλύτερες επιχειρήσεις. Προχωρούν ενεργητικά στη μίμησή τους ακολουθώντας τα εξής τρία σταδία. Κατ’ αρχήν, εντοπίζουν ποιες είναι οι επιχειρησιακές διαδικασίες για τις οποίες γνωρίζουν καλά ότι μπορούν, όντως, να αλλάξουν τους κανόνες του παιγνιδιού στη δική τους αγορά. Κατόπιν, αναζητούν περιπτώσεις -«παραδείγματα»- ορθής εφαρμογής τους, ανεξαρτήτως από το πού έχουν εφαρμοσθεί. Και τελικά, τις υιοθετούν και τις εφαρμόζουν όσο το δυνατόν ταχύτερα.
Τρεις αριστείες
Οπως προκύπτει από την έρευνα της Accenture, οι επιχειρήσεις με υψηλή αποδοτικότητα είναι αυτές που έχουν βρει τον τρόπο να δημιουργήσουν συστήματα καινοτομίας που εισήγαγαν «απέξω». Οσο για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην κορυφή -εκείνες δηλαδή που έγιναν leaders by imitation- διακρίνονται γιατί αρίστευσαν στις εξής τρεις συγκεκριμένες δραστηριότητες: κατ’ αρχήν στον επακριβή εντοπισμό των ικανοτήτων που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την επιχείρησή τους. Παρατηρήθηκε μάλιστα ότι οι «πρώτες των πρώτων» διέθεταν εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων business intelligence είτε data warehousing software modules. Η δεύτερη «αριστεία» είναι το ότι εντόπισαν τα άτομα που διαθέτουν τις ικανότητες αυτές. Διότι, μπορεί μεν «το σφάλειν να είναι ανθρώπινο» όμως τα λάθη στοιχίζουν ακριβά. Και η τρίτη αριστεία αποδίδεται στη σύγχρονη «θεά» - την ταχύτητα: «αντέγραψαν και ανέπτυξαν τις ικανότητες αυτές ταχύτατα». Επίλογος των αναλυτών είναι ότι η αριστεία και στις τρεις αυτές δραστηριότητες που περιγράψαμε, είναι ουσιαστική για την επιτυχή καινοτομία οιασδήποτε εταιρείας που θέλει να γίνει leader by imitation. Με την εξής επισήμανση όμως: τα τρία αυτά στοιχεία πρέπει να συνδέονται μέσα στο ίδιο συνεκτικό πρόγραμμα. Γιατί, το καθένα ξεχωριστά δεν αποδίδει». Υπογραμμίζεται επίσης ως σημαντικό ότι οι δραστηριότητες που έχουν περιγραφεί στη μελέτη, δεν αποτελούν εναλλακτική κατάσταση για τα υπάρχοντα δίκτυα καινοτομίας και κατά καμία έννοια η μίμηση δεν πρέπει να θεωρηθεί υποκατάστατο της δράσης και της πράξης.
Το «κοπιάρισμα»
Με λίγα λόγια, η αντιγραφή -δηλαδή το «κοπιάρισα»- επιτυχημένων ιδεών, τεχνολογιών, διαδικασιών, συστημάτων και πρακτικών με τις οποίες μια επιχείρηση έχει κατακτήσει την ηγετική θέση της στην αγορά, όχι μόνο έχει απλώς αποποινικοποιηθεί, αλλά, αντιθέτως, η ιδέα του «Leading by Imitation» προτείνεται και προτάσσεται ως η σύγχρονη Ενδεκάτη Εντολή ως ανταγωνιστικό προσόν, όχι μόνο μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, αλλά ακόμη και μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών βιομηχανιών. Συνιστάται, επίσης, ως ο σύντομος δρόμος στην πορεία για την κατάκτηση μιας θέσης στην πλατφόρμα της ηγεσίας στην αγορά.
Θετική και όχι αρνητική έννοια
Στον επιχειρηματικό κόσμο η αντιγραφή και η μίμηση προϊόντων, διαδικασιών, τεχνολογιών, καινοτομίας κάθε άλλο παρά έννοιες φορτισμένες αρνητικά είναι. Ηγέτες μεγάλων βιομηχανιών και εταιρειών, οι οποίες έχουν αντιγράψει και υιοθετήσει, αναφέρονται και εκφράζονται αυτάρεσκα κι επαινετικά για αυτές και συχνά απαριθμούν την υπέρβαση πλεονεκτημάτων που εκείνοι επέτυχαν, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία με τους πρωτοπόρους ανταγωνιστές τους.
Δηλώνουν δε ότι η επιτόπια εμπειρία και η έρευνα των νέων τεχνολογικών καινοτομιών, εκεί όπου ήδη χρησιμοποιούνται, τους είναι πολύ πιο χρήσιμες από τις σχετικές θεωρίες που τις περιγράφουν και τις λανσάρουν.
Με την προϋπόθεση βέβαια ότι κατά την «αντιγραφή» τους εφαρμόζουν με απόλυτη συνέπεια τους συγκεκριμένους κανόνες που έχει συντάξει και παράσχει στο σχετικό άρθρο της η Accenture βάσει της εμπειρίας της, κυρίως όμως ύστερα από ενδελεχή και μακροχρόνια έρευνα που πραγματοποιεί σε όλο τον κόσμο.

Project Management - Hard & Soft skills


Εισηγητής:Όλοι οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι project managers από την ILO ( Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας ) και καταξιωμένα στελέχη  εταιριών.

Τρόπος Παρακολούθησης Σεμιναρίου: Online μέσω Internet - Webinar
 
Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε έμπειρους και νέους Project Managers, σε μέλη ομάδων έργων, σε στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα σε όποιον διαχειρίζεται, συμμετέχει ή υποστηρίζει έργα και σε νέους που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας 
 
Σκοπός:
Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν σε επιτυχή έργα.
Οδηγεί επίσης στην κατάλληλη προετοιμασία όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Project Management ΙPMA-D. Η πιστοποίηση IPMA προσφέρει παγκόσμια αναγνώριση, βελτιωμένες ευκαιρίες καριέρας και προστιθέμενη αξία για τον εργοδότη.
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στη Διαχείριση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Project Manager.
Η πιστοποίηση του IPMA (International Project Management Association) έχει παγκόσμια ισχύ.
 Τα τελευταία 10 χρόνια το IPMA έχει πιστοποιήσει πάνω από 100.000 project managers σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Η πιστοποίηση κατά IPMA σας προσφέρει:
- Παγκόσμια αναγνώριση
- Αντικειμενική, ουδέτερη εξακρίβωση της ικανότητας διαχείρισης έργων
- Βελτιωμένες ευκαιρίες καριέρας
- Προστιθέμενη αξία για την εταιρία σας
- Ένα διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο
 
Περιγραφή:
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Ορισμός έργου και διαχείρισης έργου
Οφέλη διαχείρισης έργου
Ορολογία διαχείρισης έργου
Έργο, πρόγραμμα, δίκτυο έργων, χαρτοφυλάκιο έργων
Οργάνωση εταιριών και οργάνωση έργων
Ανθρώπινος και κοινωνικός παράγοντας στη διαχείριση έργων
Μέλη ομάδας έργου, ρόλοι και αρμοδιότητες
Πώς να δημιουργήσετε μια αποδοτική ομάδα έργου
Workshop: Πώς δημιουργούμε την κατάλληλη ομάδα έργου. Ικανότητες μελών και ανθρώπινες συμπεριφορές.
Προσέγγιση Roland Gareis
Οργάνωση εταιρίας προσανατολισμένη βάσει έργων (project-oriented organisation)
Κρίσιμη διαδρομή και κρίσιμες δραστηριότητες
Μέθοδος CPM
Συνοπτική εκπαίδευση MS Project
Διαχείριση πόρων: ανθρώπινοι, τεχνικοί, οικονομικοί πόροι
Γίνετε ικανός Project Manager: τεχνική επάρκεια, επάρκεια συμπεριφοράς, επάρκεια πλαισίου
Οι φάσεις της διαχείρισης έργου: Έναρξη – Έλεγχος – Συντονισμός – Κλείσιμο
Είδη και διαχείριση αλλαγών
Το marketing του έργου
Η επιτυχία του έργου και από τι εξαρτάται
Βασική τεκμηρίωση διαχείρισης έργου: Objectives Plan, WBS, Milestone Plan, Environment Plan, Organization Plan, Cost Plan
Η πιστοποίηση IPMA
Οδηγίες για το πλάνο προετοιμασίας για τις εξετάσεις
Επίλυση θεμάτων παρόμοιων με αυτά των εξετάσεων πιστοποίησης.
Προσομοίωση εξετάσεων πιστοποίησης IPMA
Πληροφορίες Συμμετοχής:
- Η συμμετοχή σας  είναι Δωρεάν