Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Σειρά ανοιχτών μαθημάτωνστο πρότυπο του EXD

 
 «Μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο γνώση» η  οποία θα παραδίδει δωρεάν μαθήματα μέσω της οθόνης του υπολογιστή αλλά και σε τακτές συναντησεις ανοιχτών μαθημάτων.
Ο Ομιλος Σερρών για UNESCO ξεκινά, με παράλληλες κινήσεις  μια νέα γενιά εξ αποστάσεως αμφίδρομων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω online διαλέξεων και συζητήσεων που  θα προσφερθούν σε όλους τους πολίτες.

«Η ένταση της κοινωνικής κρίσης μάς αναγκάζει να αναζητήσουμε απαντήσεις στο βάθος της γνώσης. Η ουσιαστική και θεμελιωμένη γνώση είναι ψυχικά αναζωογονητική και ελπιδοφόρα, είναι ό,τι χρειαζόμαστε για να αντέξουμε, για την έξοδο από τον καθημερινό εγκλωβισμό» 

Το σχέδιο είναι απλό.
Ο Ομιλος Σερρών για UNESCO με τους εθελοντές Νέους επιστημονες του, που έχουν παρακολουθησει τα on line course  του https://www.edx.org/  πολλαπλασιάζει  τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης: πανεπιστημιακά μαθήματα διαθέσιμα δωρεάν στο Διαδίκτυο υποστηρίζοντας τους συμμετέχοντες . Στο παιχνίδι έχουν άλλωστε μπει ήδη τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.
«Στόχος είναι η περαιτέρω διεύρυνση της θεματολογίας με προγράμματα που θα απευθύνονται και στο ευρύ κοινό χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις για την παρακολούθησή τους και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν ανεξαρτήτως του επιπέδου εκπαίδευσής τους»

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 3 - 4 μηνών και κατά τη διάρκεια διενέργειάς του θα πραγματοποιούνται 4 - 6 διαλέξεις. Οι μαγνητοσκοπημένες συζητήσεις θα ενσωματώνονται στα επιμορφωτικά προγράμματα και θα διατίθενται στους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες στα εν λόγω προγράμματα θα μελετούν το συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, θα παρακολουθούν τις συζητήσεις και θα υποβάλλονται σε τεστ αξιολόγησης.

Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων αυτών θα παρέχεται πλήρης και καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη. Ο εκπαιδευόμενος δηλαδή θα μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τα μαθήματα, τα τεστ αξιολόγησης και τις μαγνητοσκοπημένες συζητήσεις.

Το εκπαιδευτικό και οπτικοακουστικό υλικό που θα συνοδεύει κάθε μάθημα των προγραμμάτων θα διατίθεται σταδιακά ανά μάθημα μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών «τάξεων». Κατά την εξέλιξη κάθε μαθήματος θα αναρτώνται επίσης σε σχετικό σύνδεσμο οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις και ασκήσεις αξιολόγησης. Η επιτυχής παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος προσδιορίζεται από την παρακολούθηση των συζητήσεων και την επιτυχή ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία προϋποθέτει αξιολόγηση της πορείας των εκπαιδευομένων με την ηλεκτρονική υποβολή τεστ για όσους το επιθυμουν . 

Δηλώστε συμμετοχή στο serres.for.unesco@gmail.com  για να σας δωθεί η υποστήριξη .
Υπεύθυνη προγράμματος Μαρία Εμμανουηλίδου 

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

Πρόσκληση συμμετοχής στο Course Personal coaching του ILO

Ο Ομιλος Θα πραγματοποιησηει Course Personal coaching εφαρμόζωντας το προγραμμα του  on line.

Δηλώστε συμμετοχή στο serres.for.unesco@gmail.com

Το πρόγραμμα θα επαναλαμβανετε ανα 3μηνο .Ειναι δωρεάν Θα υποστηρίζετε απο εθελοντές του Ομίλου

Η φιλοσοφία

 Setting up a coaching programme

Almost two years ago our Center started to design and develop a coaching programme which aims to contribute to the transformation towards a knowledge based learning organization. After the initial pilot phase we thought it was useful to reflect back on our experience and interviewed Nat Clegg on the importance of coaching and the creation of a learning culture. 
Why is coaching important for a training institute as the ITC-ILO?
The ITC-ILO must be an organisation that has to be fluid and robust in today’s forming, reforming and demanding world arena to conclude good results within their teams and for others. With efficacy in mind, the only competitive advantage you have is your people, so investing in them and helping them be the best they can be gives your organisation an advantage.
With this in mind it is important that people who work and deliver for the Center have a point of contact with someone who can not only listen to their aspirations and tribulations but can help them contact their authentic self and in turn can discover how to further their external skills and approach with others.
The important factor here is that I believe people operate well when they function as a whole person, with clear intention and integrity.
coachinghand
We started almost two years ago with a group of colleagues in this coaching project. Can you describe what it looks like (flow) and what it potentially can change?
The project follows a model that enables each participant to understand some of the basic concepts of traditional coaching methods by then attending a two-day introductory programme. After this, each participant engages with me in six coaching sessions on a one to one basis. This is where the real work unfolds. From the first pilot we realized that some people need one or two additional sessions to finish the work they are doing and so the ITC-ILO has been flexible in recognizing this. However, an important feature here is that at the end of the process each participant must feel that they do not rely on me and that they have more personal tools for their self-efficacy.
Which coaching models do you use and apply?
Coaching is ostensibly future oriented. Its purpose aims to capture and employ the creative nature of Coaching Psychology’s various techniques and methodologies to conscious good effect so that the client finds how they can move forward.
As a coach I believe that the correct methodology should be found in relation to the clients need, there isn’t and shouldn’t be fixed procedures for all. However, to give you some idea I use some models and approaches below:
Solution focused coaching, NLP models, Transactional Analysis models, Transpersonal Enquiry, Graphic Analysis, Art Therapeutic Devices, Appreciative Enquiry, Psychosynthesis and Narrative Enquiry.
However, these are but a few techniques that help the client surface meaning and direction. They don’t usually notice the tools employed as they are subtle parts of the conversational development with each other, but they are definitely there for me to understand what stage we are at. Each session is recorded by notes, which are always available to the client. Nothing is hidden, this is important as trust is a key factor in the purpose and function of the work.
Some initial exploration, questioning and surfacing can be, for example;
What is the client’s state of being at the moment? What is expected to happen in life? What are we being? How are we doing? What is tolerable? Where are we going?
This can lead to initially expanding the sense of self and what is consciously apparent to also what makes “no sense” (non-sense) of their personal construct, internal identity and external perception. For some, this can move to something beyond the notion of what we commonly perceive as the “Self”. This can lead to developing a better capacity to view differences and a significant reduction in disappointment, doubt, anger, aggression towards increased tolerance and compassion, human or otherwise. The sense of Self is what people search for. Levels of happiness are often part of that exploration, these being, do the clients understand their sense of purpose and meaning in their lives and what experiences are valuable for them and why? The multidimensional internal shape of us leads to external behaviours; these are what we display but the question we need to understand about that is, are we conscious of this to conjure up sound personal effectiveness? Coaching embraces opportunities for this self-realisation many times.
One of the leading issues for people is, what is wrong, what has gone wrong. Coaching can help the client to access more than external immediate judgments or measures imposed on or from them. Coaching is not about focusing on the past and what has gone wrong or why, but more about a focus on the future. What may be important here is that the coach and client bring new meaning to a situation and address what and how the perceived problems, stress and malaise can be processed and where the energy for this may come. In turn the client finds their own way and bring to light their approach to survival, fulfillment, motivation and self-realisation. Coaching is about how life can become better; the instrument of course is the Self.
In short, these conversations, writing, and in my practice, the use of art generates change for each client. This is largely about the client’s efficacy at work but will include elements about their private life as we can appreciate that we don’t leave our personality at home.
What was your most memorable learning moment to date in ITC-ILO?
One example could be when a client used a model I shared with them to solve a complex behavioural rift with another person. They worked on this with me and executed their learning to a very good affect and successful lasting outcome, in turn they became much more aware of themselves and what others’ may bring to working relationships with others.
Another could be when a client was in particular distress and was suffering as a consequence. Using a select methodology we brought about a deeper understanding of why a repeating behaviour was causing internal conflict and misery. When I meet this person now they tell me that they feel a lot happier, to me, they “feel” much more positive…they seem a lot lighter in spirit.
How can coaching become a sustainable learning tool for the organisation itself?
The program appears to have been successful so far. During the second cohort Skype coaching became a feature for some as they were distant from the Center but wanted to take part in the coaching offer. This also has become useful for the plasticity of coaching for all in the organisation.
Coaching is starting to become common currency within the organisation. Some of the people that went through the pilot and second cohort are using coaching elements as a style of management so their staff are now beginning to expect a new and more effective management style that encourages people to find solutions to the problems they face.
Another aspect worth mentioning here is that the clients are from all levels that work at the Center. This is also critical, as the role does not indicate the value on offer. It is the person that counts. Also, the coaching is about being functional, rather than being curing or corrective, having a coach has not been about under-performance in the organisation. People have chosen to do this and have submitted requests to HRM to take part. This indication is significant for others to consider participation.
So, if the project works maybe there could be an on going offer at the Centre for people who need it each year. In addition to this, there could be an offer to other agencies from ICT-ILO for them to buy in this service; for example, Skype coaching could be a way of making coaching available for others far from Turin. So, the journey may continue…
moviepicture
3 Books to read?
Yallom, I.D.( 2002) The Gift of Therapy – An open letter to a new generation of therapists and their patients, Piatkus Books
Whitmore, J. (2002). Coaching for performance: Growing people, performance and purpose. London: Nicholas Brealey.
Brown, I & Somers, B. (2008) The Raincloud of Knowable Things, Archive Publishing
3 must read articles on coaching (this may be more about the particular direction I take)
Duggleby, W. et al (2009) Hope, self-efficacy, spiritual well-being and job satisfaction, Journal of Advanced Learning, Vol 65, No11, Blackwell Publishing Ltd.
Gozdz, K. (2000) Toward Transpersonal Learning Communities and Business, American Behavioral Scientist, Vol. 43 No.8, 1262-1285
Sparrow, S. (2007) The Benefits of Transpersonal Coaching, Training and Coaching Today , September edition.
3 websites to consult
http://www.coaching-at-work.com/
http://www.coachingnetwork.org.uk/resourcecentre/articles/default.asp
www.new-paradigm.co.uk/psych.htm

Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

«Διαβατήριο», η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα

Μπορεί στη χώρα μας και στους σημερινούς δύσκολους καιρούς που βρισκόμαστε, το να μιλάμε για κινητικότητα ατόμων με υψηλή ειδίκευση να λειτουργεί ως συνειρμός που αφορά την ανεργία και τον εκπατρισμό των νέων μας. Ωστόσο, η επαγγελματική κινητικότητα δεν παύει να είναι ένα από τα φιλόδοξα ζητούμενα που μόνο οφέλη προσφέρει στον Ευρωπαίο πολίτη, ενώ για τις χώρες-μέλη καλύπτει ανάγκες, γεφυρώνει κενά και συμβάλλει στην ανάπτυξη. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε πρόταση για τη θέσπιση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας που θα έχει ισχύ «διαβατηρίου» προκειμένου ένας ειδικευμένος επαγγελματίας να μπορεί -είτε προσωρινά για διάστημα ώς και δύο ετών είτε μόνιμα- να εργάζεται σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε., αφού με την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα θα πιστοποιούνται οι δεξιότητές του (http://europa.eu/internal_market/qualifications/policy_developments/index_en.htm).

Με την πρόβλεψη ότι η ζήτηση για άτομα με υψηλή ειδίκευση θα αυξηθεί έως το 2020 για περισσότερες από 16 εκατ. θέσεις απασχόλησης και με δεδομένη τη συρρίκνωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, η Κομισιόν έχει προτείνει την αναγνώριση των προσόντων των επαγγελματιών, ώστε να καλύπτονται οι κενές θέσεις απασχόλησης εκεί όπου υπάρχουν. Η ταυτότητα θα έχει μορφή ηλεκτρονικού πιστοποιητικού για διεθνή καριέρα και για επαγγελματική αναγνώριση.
Προβλέπει επίσης «έναν νέο μηχανισμό που θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και πληρέστερη αιτιολόγηση των επαγγελμάτων που ρυθμίζονται μέσω συγκεκριμένων απαιτήσεων, σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά προσόντα». Θα λειτουργεί επίσης ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (alert) για επαγγελματικά παραπτώματα – ιδιαιτέρως στον τομέα της υγείας. Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας, στον οποίο έχει επιβληθεί απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος στη δική του χώρα, δεν θα γίνεται δεκτός σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης – κάτι που ώς σήμερα μπορούσε να το επιτύχει.
Οπως δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά Μισέλ Μπαρνιέ, «η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα πολλές προκλήσεις. Μία από αυτές είναι η αυξανόμενη ζήτηση επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης σε ολόκληρη την Ε.Ε. Η πρόταση που υποβλήθηκε σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα ανταποκρίνεται στην ανάγκη δημιουργίας αποτελεσματικού συστήματος αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, προκειμένου να ενισχυθεί η κινητικότητα των επαγγελματιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαι πεπεισμένος ότι η ιδέα ενός ηλεκτρονικού πιστοποιητικού αποτελεί ικανοποιητική λύση, δεδομένου ότι θα απλοποιήσει και θα επιταχύνει τις διαδικασίες αναγνώρισης για τους μετακινούμενους επαγγελματίες».
Διευκρινίζεται ότι η πρόταση αυτή αποτελεί εκσυγχρονισμό και όχι ανατροπή της ήδη υπάρχουσας Οδηγίας του 2005 για τα επαγγελματικά προσόντα. Πέρα από την έγκαιρη αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης δεξιοτήτων στην Ευρώπη, στόχο έχει να ενσωματώσει και τα νέα δεδομένα του 21ου αιώνα. Επιπλέον, απαλλάσσει τον επαγγελματία από δαπάνη χρόνου για τις διοικητικές διατυπώσεις αλλά και χρήματος, αφού, για παράδειγμα, μέρος των δικαιολογητικών που οφείλουν να υποβάλουν για την απόκτηση της κάρτας μπορεί να είναι στην εθνική τους γλώσσα. Προβλέπει ακόμη και την περίπτωση ατόμων που κατέχουν μεν επαγγελματικό δίπλωμα, ωστόσο δεν έχουν ακόμη υποβληθεί στην προβλεπόμενη από τον νόμο της χώρας τους εκπαιδευτική άσκηση του επαγγέλματος – όπως για παράδειγμα μπορεί να συμβαίνει με δικηγόρους, εκπαιδευτικούς, αρχιτέκτονες.
Γίνεται επίσης σαφές ότι με τον εκσυγχρονισμό αυτόν και με τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών, όχι μόνο δεν υποβαθμίζεται η αξία της πιστοποίησης των προσόντων, αντιθέτως επαυξάνεται το ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τον καταναλωτή. Για παράδειγμα, πέραν του μηχανισμού προειδοποίησης που προβλέπεται για παραπτώματα επαγγελματιών, διασαφηνίζονται κανόνες για δεξιότητες γλωσσομάθειας και θεσπίζονται τα ελάχιστα εκπαιδευτικά όρια για ορισμένα επαγγέλματα.
Εννοείται ότι η προετοιμασία για την τελική πρόταση έγινε κατά τρόπο ιδιαιτέρως αξιόπιστο και με ιδιαίτερη επιμέλεια. Από τον Ιανουάριο 2011 η αρμόδια διεύθυνση της Kομισιόν ξεκίνησε την πρώτη εκστρατεία διαβούλευσης και έλαβε υπόψη της 370 προτάσεις που υποβλήθηκαν από πολίτες, επαγγελματίες, επαγγελματικούς οργανισμούς και τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Ακολούθησε συνάντηση δημόσιας ακρόασης τον επόμενο μήνα και, στη συνεχεία, τον Ιούνιο 2011 εξέδωσε Πράσινη Βίβλο για την οποία δέχθηκε 400 ανταποκρίσεις.

Εκπαιδευτικές Πρακτικές και Διαχείριση Πολυπολιτισμικότητας

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα εκπαιδευτικής ένταξης των μαθητών που προέρχονται από ευάλωτα στον εκπαιδευτικό πληθυσμό περιβάλλοντα (αλλοδαπούς, παλιννοστούντες, τσιγγανόπαιδες, μουσουλμανόπαιδες). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφενός τη θεωρητική παρουσίαση βασικών εννοιών (π.χ. διαπολιτισμός, ρατσισμός), και αφετέρου πρακτικά παραδείγματα και προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο σχολικό περιβάλλον.
Περιγραφή:
Το εκπαιδευτικό αντικείμενο "Διαχείριση Πολυπολιτισμικότητας και Εκπαιδευτικές Πρακτικές" περιλαμβάνει τα κάτωθι έξι (6) μαθήματα:
- Παγκοσμιοποίηση και Εκπαίδευση

- Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική για μετανάστες: Η ελληνική εμπειρία
- Διαπολιτισμική εκπαίδευση – Συγκριτική ανάλυση εμπειριών από χώρες με παράδοση στη διαχείριση σχετικών προβλημάτων εκπαίδευσης
- Ταυτότητα – Ετερότητα: Προβλήματα και προκλήσεις
- Αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: Ένα άλλο σχολείο για όλους με ισότητα ευκαιριών και αλληλεγγύη
- Θέματα εκπαιδευτικής πρακτικής στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης


ΕΝΑΡΞΗ   25-10-12
 ΛΎΞΗ       30- 1.-13
Ημέρες     κάθε  Δευτέρα-Τετάρτη
Ωρα           17.00-20.00 μ.μ
Χωρος      Γραφεία Ομίλου Μεσοπάτωμα 
Κόστος     ΔΩΡΕΑΝ


 
Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Training on Tourism and Biodiversity

Understanding Tourism Trends and
Biodiversity Conservation for Innovative Products and Marketing

 9/9/2012
INVITATION
TheClub Serres forUNESCO presents its compliments to the Members of the Organization and has th e honour to inform them that UNWTO is organizing the second Trainin Course on Tourism and Biodiversity for up to 30 participantsfrom Member Organizations
. The course aims to transfer knowledge on:
How to harmonize tourism development and conservation and sustainable use of biological
diversity
How to develop a strategic plan for tourism development, in particular in ecologically,
socially and economically sensitive areas
How to approach the operati
onal process of designing, financing and communicating
biodiversity-based tourism products
How to market and promote biodiversity-based tourism products
How to specify and monitor objectives towards preserving biological diversity for tourism
and environment
How tourism and biodiversity are organized within the UN family
Thesecond course, focussing especially on coastal ecosystems, will be heldat the
Wadden Sea Biosphere Reserve inSerres from 14th–26thOktomber  2012
.
The training course will be held in English.
Attached please find the provisionalprogramme and a regi tration form for the training course
.Full board and accommodat ion are provided during the training course, no fee will be charged for  the participation.
Registration forms and complementary documents are to be submitted to serres.for.unesco@gmail.com
.
Any additional information concerning the meeting could be addressed to
Serres For Unesco  Consulting Unit on Tourism and Biodiversity
at Tel:0030-6932755008

 http://biodiv.unwto.org/en/content/training-tourism-and-biodiversity-understanding-tourism-trends-and-biodiversity-conservation

Οργάνωση & Διοίκηση, Project Management σε κοινωνικούς φορείς

Σε ποιους απευθύνεται:
Tο σεμινάριο απευθύνεται σε έμπειρους και νέους project managers, σε μέλη ομάδων έργων, σε στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα σε όποιον διαχειρίζεται, συμμετέχει ή υποστηρίζει έργα.

Σκοπός:
Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν σε επιτυχή έργα.
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στη Διαχείριση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Project Manager.
Πρόγραμμα εκπαίδευσης
- Ορισμός έργου και διαχείρισης έργου
- Οφέλη διαχείρισης έργου
- Ορολογία διαχείρισης έργου
- Έργο, πρόγραμμα, δίκτυο έργων, χαρτοφυλάκιο έργων
- Οργάνωση εταιριών και οργάνωση έργων
- Ανθρώπινος και κοινωνικός παράγοντας στη διαχείριση έργων
- Μέλη ομάδας έργου, ρόλοι και αρμοδιότητες
- Πώς να δημιουργήσετε μια αποδοτική ομάδα έργου
- Workshop: Πώς δημιουργούμε την κατάλληλη ομάδα έργου. 

Ικανότητες μελών και ανθρώπινες συμπεριφορές.
- Οργάνωση εταιρίας προσανατολισμένη βάσει έργων (project-oriented organisation)
- Κρίσιμη διαδρομή και κρίσιμες δραστηριότητες
- Μέθοδος CPM
- Συνοπτική εκπαίδευση MS Project
- Διαχείριση πόρων: ανθρώπινοι, τεχνικοί, οικονομικοί πόροι
- Οι φάσεις της διαχείρισης έργου: Έναρξη – Έλεγχος – Συντονισμός – Κλείσιμο
- Το marketing του έργου
- Η επιτυχία του έργου και από τι εξαρτάται


 Πληροφορίες Συμμετοχής: Διάρκεια: 32 ώρες
 Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν

Διεξαγή  Αιθουσα ΚΕΔΗΣ
Εγραφές  serres.for.unesco@gmail.com

Από 11-9 εως 22-9/2012

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης

 Η σημασία της δημιουργίας νέων ευκαιριών μάθησης

Σήμερα οι ευκαιρίες μάθησης είναι απεριόριστες, δεν γνωρίζουν σύνορα και αξιοποιούνται
αμέσως. Τα άτομα μαθαίνουν και αποκτούν νέες δεξιότητες και ικανότητες όχι μόνο στον
παραδοσιακό χώρο μιας αίθουσας διδασκαλίας (τυπική μάθηση) αλλά ολοένα και πιο συχνά
έξω απ’ αυτόν. Σημαντική μάθηση συντελείται στον χώρο εργασίας, με τη συμμετοχή σε
φορείς της κοινωνίας των πολιτών ή στον εικονικό χώρο που διατίθεται από το διαδίκτυο και
τις κινητές συσκευές, μεμονωμένα ή σε ομάδες. Διαρκώς συχνότερα οι επιχειρήσεις
παρέχουν στους εργαζομένους τους ευκαιρίες κατάρτισης για να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές
τους μέσω οργανωμένης αλλά μη τυπικής μάθησης. Η άτυπη μάθηση γίνεται κι αυτή διαρκώς
πιο σημαντική σ’ ένα παγκόσμιο και διασυνδεδεμένο περιβάλλον, όπου η τεχνολογία παρέχει
τη δυνατότητα μάθησης με πληθώρα διαφορετικών τρόπων, όπως, π.χ., μέσω ανοικτών
εκπαιδευτικών πόρων και εξ αποστάσεως.
Η συστράτευση και ενίσχυση όλων των εκπαιδευομένων με μαθησιακές εμπειρίες είναι
ουσιώδη στοιχεία ώστε να αντιμετωπιστούν οι ταχείς οικονομικές και τεχνολογικές
μεταβολές, να αυξηθεί η συχνότητα με την οποία τα άτομα αλλάζουν θέσεις εργασίας κατά
τη διάρκεια της ζωής τους και να παροτρυνθούν ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερες και
σχετικότερες δεξιότητες με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας, της παραγωγικότητας
και της οικονομικής ανάπτυξης.
Σήμερα, που καταγράφεται άνοδος της ανεργίας – ιδίως μεταξύ των νέων – και μηδενική
οικονομική ανάπτυξη, η αξιοποίηση νέων ευκαιριών μάθησης εκτός του τυπικού συστήματος
και η απόκτηση των σχετικών δεξιοτήτων αποτελούν επιτακτική ανάγκη: η Ευρώπη πρέπει
να βρει το κατάλληλο μείγμα δεξιοτήτων και να επιτύχει καλύτερη αντιστοίχηση μεταξύ
δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, ώστε να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας
και της ευημερίας.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα συστήματα επαγγελματικών
προσόντων πρέπει να δώσουν σε όλους τους πολίτες1 την ευκαιρία να προβάλουν ό,τι έμαθαν
εκτός σχολείου και να το χρησιμοποιήσουν στη σταδιοδρομία τους ή σε περαιτέρω μάθηση.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διαδικασία επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων
που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. Σ’ αυτή τη διαδικασία, ένας
εξουσιοδοτημένος φορέας θα επιβεβαιώνει την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων
(γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων) με βάση ένα σχετικό πρότυπο.
Η μη τυπική και η άτυπη μάθηση στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Η επικύρωση των εμπειριών μη τυπικής και άτυπης μάθησης στα κράτη μέλη της ΕΕ
συμβάλλει καθοριστικά στον φιλόδοξο στόχο που έθεσε η ΕΕ στη στρατηγική «Ευρώπη
2020» για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Ο αντίκτυπός
της μπορεί να είναι σημαντικός για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας: οι μηχανισμοί
επικύρωσης καθιστούν εφικτή τη μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις διαθέσιμες
1 Περιλαμβάνονται οι πολίτες της ΕΕ και όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
EL 3 EL
δεξιότητες του εργατικού δυναμικού και διευκολύνουν την καλύτερη αντιστοίχηση μεταξύ
των δεξιοτήτων και της ζήτησης εργασίας, προωθούν την αποτελεσματικότερη δυνατότητα
μεταφοράς των δεξιοτήτων μεταξύ επιχειρήσεων και τομέων και διευκολύνουν την
κινητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Η επικύρωση, διευκολύνοντας την
επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα και καθιστώντας εφικτή την καλύτερη
αντιστοίχηση δεξιοτήτων, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αντιμετώπιση των ελλείψεων
δεξιοτήτων σε αναπτυσσόμενους τομείς και να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη.
Σε καιρούς όπου παρατηρείται γήρανση του πληθυσμού και συρρίκνωση του εργατικού
δυναμικού, η επικύρωση των εμπειριών μη τυπικής και άτυπης μάθησης μπορεί επίσης να
βοηθήσει την Ευρώπη να φέρει όσους έχουν απομακρυνθεί περισσότερο από την αγορά
εργασίας πιο κοντά σε νέες ευκαιρίες μάθησης και εργασίας και να αντλήσει από το σύνολο
του ανθρώπινου κεφαλαίου προκειμένου να καταπολεμήσει την ανεργία και να τονώσει την
παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Ειδικότερα, η επικύρωση μπορεί να στηρίξει
τους νέους ανέργους που αναζητούν την πρώτη τους θέση εργασίας ή οι οποίοι διαθέτουν
ελάχιστη επαγγελματική πείρα και να δημιουργήσει αγοραία αξία για τις δεξιότητες και τις
ικανότητές τους που αποκτήθηκαν σε διαφορετικά πλαίσια.
Σε ατομικό επίπεδο, η επικύρωση ανοίγει την προοπτική ενίσχυσης της απασχολησιμότητας,
αύξησης των μισθών και των μετακινήσεων στο πλαίσιο σταδιοδρομίας, ευκολότερης
δυνατότητας μεταφοράς των δεξιοτήτων μεταξύ χωρών, δεύτερων ευκαιριών για όσους
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, αυξημένης πρόσβασης στην τυπική εκπαίδευση και
κατάρτιση, μεγαλύτερων κινήτρων μάθησης και αυξημένης αυτοπεποίθησης.
Γενικά, η επικύρωση των εμπειριών μη τυπικής και άτυπης μάθησης μπορεί επίσης να
συμβάλει στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που
αφορά την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών
που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση, το συνολικό ποσοστό
απασχόλησης, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, μια διαδικασία που
παρακολουθείται κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.


Βρυξέλλες, 5.9.2012
COM(2012) 485 final
2012/0234 (NLE)
Πρόταση
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης
{SWD(2012) 252 final}
{SWD(2012) 253 final}


http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/informal/proposal2012_el.pdf

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012

σεις να συμμετέχουν εθελοντικά άτομα είτε ομάδες για έναν σκοπό που τους ενδιαφέρει προσωπικά, είτε για να συνεισφέρουν σε ένα σκοπό που τους ενθουσιάζει. Οπότε, «οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να προσεγγίσουν και να ενσωματώσουν σε μια διαδικασία καινοτομίας, ταλαντούχα άτομα τα οποία δεν θα ήταν σε θέση να ανακαλύψουν με συμβατικούς τρόπους». Συνιστάται επίσης η αναπροσαρμογή των ομάδων εργασίας μέσα στις επιχειρήσεις με τη διαγραφή, κατ’ αρχήν, των ορίων. Είτε αυτά είναι γεωγραφικά είτε αφορούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Πλατφόρμες συνεργασίας «Για τη δημιουργία των νέων ομάδων εργασίας, σημασία έχει η αξία που μπορεί να προσθέσει κάθε εργαζόμενος σε ένα συγκεκριμένο έργο και όχι η θέση του στην ιεραρχική κλίμακα είτε το τμήμα στο οποίο ανήκει». Ηδη αρκετές εταιρείες έχουν υιοθετήσει ψηφιακές πλατφόρμες συνεργασίας, κάτι που τους επιτρέπει τη διάχυση της γνώσης και τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο. Ανεξάρτητα λοιπόν από το πού ξεκίνησε η ιδέα και σε ποιο γεωγραφικό ημισφαίριο, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν έτσι, ότι σε κάθε έργο συμμετέχουν οι πλέον ειδικοί και γνώστες του αντικειμένου. «Το πέρασμα από την παραδοσιακή αντίληψη για το μάνατζμεντ σε μιαν ελεύθερη διακίνηση των ταλέντων και της γνώσης εντός της επιχείρησης, αποτελεί ήδη πραγματικότητα για κάποιους οργανισμούς. Αλλοι όμως θα δυσκολευθούν να την υιοθετήσουν, παρά τα οφέλη της. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο που μπορεί να δουλέψει για όλους. Ενα παράδειγμα που έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την προώθηση ενός τέτοιου μοντέλου συνεργασίας, είναι ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε ομάδες ειδικών, οι οποίες δημιουργούνται με στόχο να πάρουν μέρος και να κερδίσουν σε έναν “διαγωνισμό” που στόχο έχει τη δημιουργία, λόγου χάρη, ενός προϊόντος». Στις προτάσεις της ManpowerGroup προς τις επιχειρήσεις περιλαμβάνονται επίσης και οι τεχνικές των διαφόρων μορφών παιγνίων. Για παράδειγμα, στα κλασικά προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης, δίνουν μια πιο διασκεδαστική διάσταση και προωθούν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Επίσης, στο πλαίσιο ενός διάλογου με τους εργαζόμενους είτε με υποψηφίους για εργασία, μέσα από φαινομενικά άσχετες ερωτήσεις, η εταιρεία αντλεί χρήσιμες πληροφορίες με τις οποίες λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις και διαμορφώνει καλύτερες πολιτικές. Το ταλέντο είναι πόρος που σπανίζει Οι εταιρείες παγκοσμίως ζητούν τρόπους να αυξήσουν την ευελιξία και την ικανότητα αντίδρασής τους στο υπό διαμόρφωση οικοσύστημα. «Δυστυχώς στην Ελλάδα το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο στραγγαλίζει τις σύγχρονες μορφές απασχόλησης που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μιαν απάντηση στην ανάγκη για γρήγορη απόκριση σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς», έχει δηλώσει η κ. Κουσία. Και αναφερόμενη στη διαρροή των νέων μας για εύρεση εργασίας εκτός Ελλάδος, σημειώνει ότι «ο πρόσφατος θόρυβος που γίνεται γύρω από τη μετακίνηση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού σε άλλες χώρες με καλύτερες εργασιακές προοπτικές, θα έπρεπε να κάνει τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν, έστω και καθυστερημένα, ότι το ταλέντο είναι ένας πόρος που σπανίζει».
Εργαστήριο αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής:

1-2/9/12 Ωρα 16.00 μ.μ
 Χώρος ΚΕΔΙΣΕισηγητές: 

Η καλλιέργεια και η αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Ελλάδα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με στόχο την εξεύρεση εναλλακτικών επιχειρηματικών προτάσεων για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. 
Το 18ώρo  σεμινάριο υλοποιείται υπό τη μορφή εργαστηρίου-workshop όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να «ανακαλύψουν» και να κατακτήσουν τη γνώση μέσα από μελέτες περίπτωσης (casestudies), πρακτικές ασκήσεις, ομαδικές εργασίες υπό την καθοδήγηση της εισηγήτριας. 
Η εισήγηση ως μέσο διδασκαλίας χρησιμοποιείται σε περιορισμένο βαθμό με σκοπό την ανάπτυξη της αυτοπαρατήρησης και συνειδητοποίησης των συμμετεχόντων ως προς την έκταση και το μέγεθος των ικανοτήτων που πρέπει να κατέχουν/αναπτύξουν ώστε να δραστηριοποιηθούν επιτυχημένα στο πεδίο αυτό.
Σκοπός
Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη παροχή γνώσης στους συμμετέχοντες σε επίπεδο ανάπτυξης και διαχείρισης γεωργικών επιχειρήσεων με αντικείμενο τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτικά είδη καθώς και του τρόπου προώθησης των πρωτογενών ή/και δευτερογενών προϊόντων τους στην ελληνική και στην παγκόσμια αγορά.
Η παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων και στοιχείων της αγοράς των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο από επιτυχημένες επιχειρήσεις του τομέα καθώς και των εξελίξεων σε επίπεδο εφαρμοσμένης γεωπονικής έρευνας αποσκοπεί στη δομημένη και στοχευμένη εκπαίδευση των συμμετεχόντων ως Επιχειρηματιών του Αγροδιατροφικού Τομέα και όχι ως απλών καλλιεργητών ή/και μεταποιητών, μετατρέποντας την κάθε δυσκολία σε ευκαιρία.

Θεματολογία:
 • Τι είναι αρωματικά και φαρμακευτικά φυτικά είδη
 • Η αγορά των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Χρήσεις, ιδιότητες και προϊόντα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών
 • Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτικά είδη με επενδυτικό ενδιαφέρον
 • Συστήματα πιστοποίησης ποιότητας και παραγωγικής διαδικασίας
 • Προοπτικές στην αγορά των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών
 • Σύγχρονες μορφές επιχειρηματικής δράσης: entrepreneurship και start-ups
 • Η έννοια του marketing
 • Τάσεις και εργαλεία στο on-line marketing: gamification, data visualization κ.ά.
 • Νέα μορφή Ηγεσίας έχοντας ως «οδηγό» το «Είμαι-Ποιώ-Έχω» και ως «κέντρο» το «όραμα»
 • Διαχείριση Έργων: σχεδιασμός και διαχείριση φυσικού αντικειμένου, χρονοπρογραμματισμός,      προϋπολογισμός, ποιότητα, επικοινωνία, ανθρώπινοι πόροι
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχείρησης με Εξαγωγική Κατεύθυνση: «why»-«how»-«what», επιχειρηματικό σχέδιο
Απευθύνεται:
Σε παραγωγούς ή/και φυτωριούχους που θέλουν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών, σε ιδιώτες που είτε είναι κάτοχοι γης και θέλουν να ασχοληθούν επιχειρηματικά με νέες καινοτόμες καλλιέργειες, επενδυτές που βλέπουν την καλλιέργεια των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών ως μία πολλά υποσχόμενη επενδυτική ευκαιρία, σε στελέχη εταιριών που σκέφτονται την αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών ως μία ευκαιρία για αλλαγή επιχειρηματικής κατεύθυνσης, στελέχη κυβερνητικών οργανώσεων του αγροδιατροφικού τομέα που θέλουν να προσφέρουν επικαιροποιημένες πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο, Συνεταιρισμούς που ασχολούνται με την παραγωγή ή/και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, σε ανθρώπους που ασχολούνται με την ολιστική αντιμετώπιση της υγείας και της ευεξίας, Φαρμακοποιούς, Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης των ελληνικών φυτογενετικών πόρων
Εκπαιδευτικές Τεχνικές:
 • Εισήγηση
 • Ερωτήσεις-Απαντήσεις
 • Συζήτηση
 • Πρακτικές ασκήσεις
 • Ομάδες εργασίες
Εκπαιδευτικό Υλικό:
Διδακτικές Σημειώσεις, Βιβλιογραφικές Αναφορές,  Δραστηριότητες, Ασκήσεις
Διάρκεια: 18 ώρες

Κόστος: Δωρεάν
Θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας
 Εάν υπάρξει μεγάλη συμμετοχή θα επαναλυφθεί

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email: serres.for.unesco@gmail.com

oercommons

Σεμινάριo συμβουλευτικής καριέρας για νέους ηλικίας 20-35 ετών

Ο Ομιλος Σερρών για  UNESCO προσκαλεί φοιτητές ΑΕΙ & ΤΕΙ αλλά και νέους ανθρώπους ηλικίας 20-35  ετών στα δωρεάν σεμινάρια συμβουλευτικής καριέρας με τις ακόλουθες θεματικές:
Προετοιμασία Βιογραφικού & Συνοδευτικής Επιστολής
20 Αυγούστου  18:00 -20:00,
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΚΕΔΗΣ

Συνέντευξη Εργασίας: Προετοιμαστείτε σωστά & ξεχωρίστε!
25 Αυγούστου  18:00 -20:00,
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΚΕΔΗΣ

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός & Χρηματοδότηση
3 Σεπτεμβρίου 18:00 -20:00,Αίθουσα Εκδηλώσεων ΚΕΔΗΣ

Τα social media στην αναζήτηση εργασίας & άλλες τεχνικές αναζήτησης
7 Σεπτεμβρίου  18:00 -20:00,
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΚΕΔΗΣ

Δηλώστε συμμετοχή στο e-mail  serres.for.unesco@gmail.com  στέλνοντας το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, το e-mail σας και τον τίτλο (ή τους τίτλους) των σεμιναρίων που θέλετε να παρακολουθήσετε.
Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6932755008
Συμμετοχή δωρεάν.

Ολυμπιακοί Αγώνες 2012 - Με το βλέμμα στραμμένο στα ρεκόρ και στη (βιώσιμη) διατροφή

PDFΕκτύπωσηE-mail

Ολυμπιακοί Αγώνες 2012 - Με το βλέμμα στραμμένο στα ρεκόρ και στη (βιώσιμη) διατροφή

Γράφει ο Γιώργος Καζαντζόπουλος (Global Challenges) - μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής
Κάθε διοργάνωση μεγάλης κλίμακας, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες τα τελευταία 12 χρόνια, έχει ανάγει το θέμα της αειφορίας (sustainability) ως ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της, από διαφορετική βεβαίως σκοπιά σε κάθε περίπτωση.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου αποτελούν ένα σημαντικό παράδειγμα δημιουργίας κι ενσωμάτωσης ουσιαστικών κανόνων που αφορούν στην πιο φιλική προς το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία φιλοξενία μίας μεγάλης διοργάνωσης και απώτερο σκοπό την καθιέρωση αυτών των κανόνων ως κοινών πρακτικών στην μετα-ολυμπιακή φάση. Τούτο βεβαίως μένει να αποδειχτεί στο μέλλον.
Μεταξύ άλλων ιδιαίτερα ενδιαφερόντων στοιχείων της ατζέντας για βιώσιμους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο αποτελεί και το τρίπτυχο: ΤΡΟΦΙΜΟ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΥΓΕΙΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου διαμόρφωσε το «London 2012 Food Vision», που ως στόχο έχει να συμβάλει στη δημιουργία  βιώσιμης κληρονομίας για την πόλη του Λονδίνου και το Ηνωμένο Βασίλειο, βασιζόμενη σε εμπορικές και εκπαιδευτικές συνεργασίας στον τομέα της διατροφής. Για πρώτη φορά σε Ολυμπιακή διοργάνωση, ή κάποια άλλη διοργάνωση μεγάλης κλίμακας,  συγκροτήθηκε πολιτική σχετικά με τη βιώσιμη διατροφή. Το θέμα είχε τεθεί ως ζητούμενο και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Βανκούβερ αλλά λόγω και της μικρότερης κλίμακας της διοργάνωσης δεν αποτέλεσε κομβικό σημείο της.
Η έννοια της βιωσιμότητας ενσωματώθηκε πλήρως στις διαδικασίες προμηθειών, μέσω των συμφωνιών που έχουν συναφθεί επιτυγχάνεται αποτελεσματικά η ισορροπία μεταξύ κόστους κοινωνικών, ηθικών και περιβαλλοντικών αξιών. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όπου οι πιο αειφόρες επιλογές κοστίζουν περισσότερο, ωστόσο θεωρήθηκαν κατάλληλες και εντέλει επιλέχθηκαν.  Η ανάγκη για παροχή υψηλών περιβαλλοντικών και ηθικών προτύπων για την προμήθεια τροφίμων,  ανέδειξε  έννοιες όπως αυτές του δίκαιου και  αλληλέγγυου εμπορίου - Fairtrade, δόθηκε έμφαση στη βιώσιμη τροφοδοσία ιχθύων, ενώ επιλέχθηκαν προϊόντα που έφεραν την πιστοποίηση του οργανισμού Red Tractor Farm (παραγωγή κόκκινου κρέατος). Ταυτόχρονα επιδιώχθηκε οι λύσεις να είναι οικονομικά βιώσιμες και επικερδείς.
Τα σημαντικά σημεία του οράματος για την παροχή τροφίμων των αγώνων του Λονδίνου
london food1Το αρχικό πλαίσιο για το  «όραμα για την παροχή των τροφίμων» συντάχθηκε με τη βοήθεια διάφορων εμπειρογνωμόνων τροφίμων, το 2009 κι εξελίχθηκε στα δύο επόμενα χρόνια, έως την πραγματική εφαρμογή του τον Ιούλιο του 2012. Στόχος ήταν να εξασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα που θα διατεθούν στους Αγώνες σε αθλητές, θεατές και το σύνολο της Ολυμπιακής Οικογένειας, εντός των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων,  θα είναι προσιτά για τον καθένα, προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογών και της ποικιλίας, με αφθονία υγιών επιλογών για ανθρώπους με πρόσθετες διαιτητικές ή πολιτιστικές απαιτήσεις. Μέρος του οράματος ήταν ότι τα πρότυπα της βιομηχανίας του τομέα εστιάσεως θα εξελίσσονταν  σε ένα νέο επίπεδο, και θα αποτελούσαν κληρονομιά των Αγώνων.
Το όραμα της παροχής τροφίμων καλύπτει  πέντε θεματικές ενότητες:
 • Ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων
 • Παροχή πολλαπλών επιλογών και ισορροπία
 • Προέλευση τροφίμων και εφοδιαστικές  αλυσίδες
 • Περιβαλλοντική διαχείριση, αποδοτικότητα των πόρων και απόβλητα
 • Απόκτηση Δεξιοτήτων  και εκπαίδευση

Με βάση λοιπόν τη συμφωνία των 13 συνεργαζόμενων προμηθευτών και της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων, ολα τα τρόφιμα και προϊόντα διαθέτουν υψηλά πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος, την ηθική επίδοση της παραγωγής τους  και τη μεταχείριση των ζώων. Παραδείγματος χάριν, όλες οι ποσότητες κρέατος  είναι βρετανικής προέλευσης και φέρουν την πιστοποίηση του οργανισμού Red Tractor Farm ενώ τα αυγά και τα ψάρια θα  χρησιμοποιούνται με γνώμονα τη βιώσιμη παραγωγή τους. Πέραν των προαναφερθέντων προϊόντων στην ίδια συλλογιστική περιλήφθηκαν και το τσάι, ο καφές, η ζάχαρη, οι μπανάνες, τα πορτοκάλια, το λευκό και κόκκινο κρασί. Στους τόπους συναντήσεων όπου θα προσφέρεται σημαντική ποσότητα κρέατος όπως το κέντρο τύπου και το χωριό των Ολυμπιακών και Παρα-Ολυμπιακών Αγώνων, επιλέχθηκε να διατεθούν χοίροι και κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για την προετοιμασία κι ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων στην υλοποίηση του οράματος για την παροχή τροφίμων, έγιναν
 - Εκδηλώσεις που δήλωναν τη δέσμευση της βιομηχανίας τροφίμων, παρέχοντας την ευκαιρία στους παραγωγούς να έρθουν σε επαφή με τους προμηθευτές με σκοπό την κατανόηση των απαιτήσεων που τέθηκαν για τους Αγώνες του Λονδίνου 2012.
- πραγματοποιήθηκαν διερευνητικές δοκιμές γευμάτων. Κάθε απλό γεύμα, αλλά και  πρόχειρο φαγητό ή  ποτό το οποίο σερβίρεται δοκιμάστηκε και εγκρίθηκε από την ομάδα του τομέα εστιάσεως, ενώ δέχτηκαν και την αποδοχή της διεθνούς ολυμπιακής επιτροπής αλλά και της διεθνούς παρα-ολυμπιακής επιτροπής.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούσαν  να παρέχουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στους Αγώνες κλήθηκαν να καταχωρήσουν το ενδιαφέρον τους σε ειδική ιστοσελίδα . Εντούτοις, για να εξασφαλιστεί μια ευρεία εφοδιαστική αλυσίδα που περιλαμβάνει  μικρής κλίμακας, περιφερειακές και τοπικές επιχειρήσεις, αναζητήθηκαν τρόφιμα μέσω διαφόρων άλλων οδών όπως οι τοπικοί και περιφερειακοί οργανισμοί τροφίμων και οι εμπορικοί οργανισμοί σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τοπικά τρόφιμα από το Tower Hamlets
london food2Επιπλέον, μια Ομάδα Καινοτομίας Τροφίμων ορίστηκε για να διασφαλίσει τη  σύνδεση με τους εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας τροφίμων και να δοθεί έμφαση σε οποιεσδήποτε σημαντικές καινοτομίες και τάσεις αφορούν τα τρόφιμα.
Για να εξασφαλιστεί μια ευρεία ποικιλία επιλογών και ισορροπίας στα τρόφιμα ,δύο κύρια θεματικές  επιλογές  αναπτύχθηκαν:
-  Βρετανικά τρόφιμα: για να απεικονίσουν το πολυπολιτισμικό μίγμα των γεύσεων και των τροφίμων που απολαμβάνει ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.
-  τρόφιμα από κάθε ήπειρο: μια μεγάλη σειρά διεθνών γεύσεων τροφίμων που προέρχονται από όλο τον κόσμο.
Ασφάλεια της παροχής τροφίμων και ποτών
Το όραμα παροχής τροφίμων προσδιόρισε τρεις βασικές υποχρεώσεις σχετικές με την ασφάλεια των τροφίμων:
 - Υποδειγματικά πρότυπα ασφαλείας και υγιεινής των τροφίμων σε όλες τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις.
- Εφαρμογή σθεναρών  διαδικασιών ιχνηλασιμότητας για όλη την παροχή τροφίμων και ποτών
 - Διαχείριση του κινδύνου στοχοθετημένης, κακόβουλης μόλυνσης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων
Κατά τη διάρκεια των Αγώνων υπάρχει  έλεγχος για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων συστημάτων διαχείρισης ασφαλείας των τροφίμων. Η αρχική ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων εναπόκειται στους προμηθευτές τροφίμων και ποτών και οι ανάδοχοι έχουν οργανώσει ειδικές ομάδες που  είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των τροφίμων εστιάζοντας σε βασικές δραστηριότητες. Για να βοηθήσουν σε αυτή την λειτουργία και για να παρέχουν την πρόσθετη διασφάλιση, οι φορείς,  Σύμπραξη Τοπικών Ρυθμιστικών Αρχών και Υπηρεσιών (JLARS), το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Υγείας (CIEH) και η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου  (LOCOG), ανέπτυξαν  μια εθελοντική ομάδα για την Περιβαλλοντική Υγεία πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους για την ασφάλεια των τροφίμων που θα διατεθούν στα στάδια.
Συσκευασίες του τομέα εστιάσεως και απορρίμματα
Εντός της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων, ο  τομέας εστιάσεως λειτουργεί παράλληλα με τον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και καθαρισμού.  Η πλειοψηφία των απορριμμάτων κατά τη διάρκεια των Αγώνων  προέρχεται από την κατανάλωση τροφίμων και υλικών συσκευασιών. Προκειμένου να επιτευχθεί η μηδενική απόρριψη προϊόντων στους χώρους απόθεσης απορριμμάτων και να επιτευχθεί επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση σε ποσοστό 70 τοις εκατό, είναι απαραίτητο όλοι οι προμηθευτές τροφίμων να υποστηρίζουν αυτή την δέσμευση.
Σύμφωνα με αυτό, όλοι οι προμηθευτές λαμβάνουν τα υλικά συσκευασίας και τα αναλώσιμα από έναν ενιαίο προμηθευτή . Αυτά είναι χρωματισμένα και  διαθέτουν ευδιάκριτη σήμανση για να ταιριάζουν με τα τρία κύρια ρεύματα απορριμμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται στην οικιακή ανακύκλωση.
Αυτή η προσέγγιση έχει ως σκοπό να μεγιστοποιήσει τα ποσοστά ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Για πολλούς προμηθευτές η υιοθέτηση αυτής της πρακτικής αποτέλεσε μια θεμελιώδη αλλαγή στο πώς προμηθεύονται οι ίδιοι τα προϊόντα τους και τα υλικά συσκευασιών.
Το Όραμα της παροχής τροφίμων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου 2012, πέραν της μακρόχρονης επιρροής που αναμένεται να επιφέρει στους αναδόχους του τομέα εστίασης, αναμένεται να επιφέρει αλλαγές και στη βιομηχανία τροφίμων της Βρετανίας.   Παραδείγματος χάριν, από τότε που αναπτύχθηκε το Όραμα Παροχής Τροφίμων, ο αριθμός των κρεοπωλών που είναι πιστοποιημένοι από τον οργανισμό Red Tractor έχουν διπλασιαστεί, και οι περισσότεροι από αυτούς είναι ήδη προμηθευτές των Αγώνων. Χαρακτηριστικά,  εκπρόσωπος των βρετανών  χοιροτρόφων επιβεβαίωσε ότι η απήχηση της πιστοποίησης Red Tractor αυξήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως αποτέλεσμα του Οράματος παροχής τροφίμων.  
Γιώργος Καζαντζόπουλος
GLOBAL CHALLENGES
Sustainability, environmental and social responsibility services and products

http://www.foodbites.eu/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=1158&catid=104&Itemid=124&lang=el

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2012

Για νέους και νέες σεμινάρια στην διασκεδαση και στην ψυχαγωγία σε ξενοδοχειακές μονάδες για προώθηση του τουρισμού


Σε ποιους απευθύνεται:
Απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να εργαστούν σε Ξενοδοχεία στα Τμήματα Animation & Entertainment. Ηλικίες: 18-45 ετών.
 
Περιγραφή:
Οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου,θα έχουν την δυνατότητα να απορροφηθούν σε ξενοδοχειακές μονάδες
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου
10 Σεπτεμβρίου
Χώρος: Αίθουσα ΚΕΔΙΣ
Ώρες: 18:00 - 22:00

Πρόγραμμα Σεμινάριου:
• Δημόσιες σχέσεις με τους πελάτες
• Γρήγορη αντιμετώπιση προβλημάτων (Εργασιακών & προσωπικών)
• Βασικές προυποθεσεις να γίνουμε απαραίτητοι σε ένα ξενοδοχείο.
• Διατήρηση εξοπλισμού και απογραφή.
• Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων και τουρνουά.
• Εκπαίδευση οπτικοακουστικών & τεχνικών θεμάτων - Χειρισμός υπολογιστή.

11  Σεπτεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίου:
• Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί
• Θεατρικά δρώμενα
• Εκπαίδευση μοντέρνου χορού
• Αερόβια γυμναστική - Water Gymnastics - Yoga
• Οργάνωση προγραμμάτων για παιδιά.
• Παρουσίαση βραδυνών προγραμματων

Τα μαθήματα είναι δωρεάν
Πληροφορίες Συμμετοχής:Στείλτε serres.for.unesco.@gmail.com το βιογραφικό σας και θα επιλεγούν οι 40 ημερομηνιακά πρωτοι συμμετέχοντες .Εάν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον θα δημιουργηθεί και άλλο σεμινάριο με την ιδια θεματολογία. Το Σεμινάριο εντάσετε στο πρόγραμμα Δια Βίου εκπαίδευση της UNESCO

Η αποποινικοποιημένη αντιγραφή των ανταγωνιστών δεν υποκαθιστά τη δράση και την πράξη
Της Χριστινας Δαμουλιανου / xd@kathimerini.gr
«Στις μέρες μας η πρακτική της μίμησης κερδίζει καθημερινά έδαφος. Κορυφαίες τράπεζες αντιγράφουν τεχνικές από τον κατασκευαστικό κλάδο και πετυχαίνουν να περιορίσουν κόστη και να προωθήσουν την ανάπτυξή τους. Ανώτερα στελέχη από το εμπόριο αυτοκινήτων παρακολουθούν σεμινάρια που προορίζονται για στελέχη εξυπηρέτησης πελατών σε μεγάλα ξενοδοχεία. Τα νοσοκομεία παίρνουν μαθήματα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα από αεροπορικές εταιρείες και από το Αμερικανικό Ναυτικό. Οι ναυτιλιακές αναζητούν καλύτερη τεχνολογία προώθησης από τους κατασκευαστές κινητήρων αεροσκαφών.
Οφελος οι καλές πρακτικές
Με ποιο, άραγε, σκεπτικό όλα αυτά; Η απάντηση είναι ότι οι καλές πρακτικές ωφελούν όλους και πρέπει να μοιραζόμαστε την καινοτομία. Και, επιπλέον, γιατί η έρευνα κάθε άλλο παρά φθηνότερη γίνεται. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή της καινοτομίας δεν πρέπει να έχει εταιρικά όρια. Οσο γρηγορότερα την εντοπίσουμε στους ανταγωνιστές μας είτε αλλού και όσο καταλληλότερα την ενσωματώσουμε, τόσο το καλύτερο για τη δική μας επιχείρηση.
Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη μελέτη ύστερα από έρευνα της παγκόσμιας Εταιρείας Συμβούλων Μάνατζμεντ Accenture που ξαναφέρνουμε στην επικαιρότητα λόγω των συνειρμών που μας δημιουργεί η θύελλα που έχει ξεσπάσει στη χώρα μας για τη χρήση ή μη των γενοσήμων φάρμακων - δηλαδή αντιγράφων. Με το σκεπτικό ότι «μητέρα πάσης μίμησης είναι η ανάγκη», οι συγγραφείς αναλύουν την όλη ιδέα περί μίμησης και επιχειρηματολογούν με συγκεκριμένα παραδείγματα «αντιγραφής» από παγκοσμίως γνωστές εταιρείες. Οι «θυμωμένοι μάνατζερ» γνωρίζουν ότι όταν ξεπετιούνται καθημερινά επιχειρησιακές προκλήσεις, εκείνοι πρέπει να ζητούν επειγόντως τις λύσεις τους. Ωστόσο, η μίμηση, πέρα από το να είναι επιτυχής, πρέπει να εξασφαλίζει εξίσου και τη βιωσιμότητά της.
Επισημάνσεις
Πρώτη σημαντική επισήμανση των συγγραφέων είναι ότι οι δυνάμεις της αγοράς συγκλίνουν σήμερα με ταχείς ρυθμούς μέσα από την υιοθέτηση νέων ιδεών, διαδικασιών, τεχνολογιών και συστημάτων. Συμβαίνει όμως όλα αυτά να έχουν ξεκινήσει όχι μέσα από το δικό τους Δ.Σ. και από το δικό τους Τμήμα Σχεδιασμού, αλλά από τους απέξω. Οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν πρακτικά και κερδοφόρα αποτελέσματα και οι επιχειρήσεις διδάσκονται όλο και περισσότερα από τους συνεταίρους τους.
Ιδιαίτερα στον τομέα της καινοτομίας, το συμπέρασμα της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι σήμερα οι επιτυχημένες επιχειρήσεις δεν περιορίζονται στο να μελετούν μόνο τις θεωρίες περί «open innovation» -το φαινόμενο που έχει κάνει δημοφιλή την εκτός εταιρικών συνόρων κυκλοφορία ιδεών και αξιών- και στο να στέλνουν τα στελέχη τους να επισκέπτονται άλλες καλύτερες επιχειρήσεις. Προχωρούν ενεργητικά στη μίμησή τους ακολουθώντας τα εξής τρία σταδία. Κατ’ αρχήν, εντοπίζουν ποιες είναι οι επιχειρησιακές διαδικασίες για τις οποίες γνωρίζουν καλά ότι μπορούν, όντως, να αλλάξουν τους κανόνες του παιγνιδιού στη δική τους αγορά. Κατόπιν, αναζητούν περιπτώσεις -«παραδείγματα»- ορθής εφαρμογής τους, ανεξαρτήτως από το πού έχουν εφαρμοσθεί. Και τελικά, τις υιοθετούν και τις εφαρμόζουν όσο το δυνατόν ταχύτερα.
Τρεις αριστείες
Οπως προκύπτει από την έρευνα της Accenture, οι επιχειρήσεις με υψηλή αποδοτικότητα είναι αυτές που έχουν βρει τον τρόπο να δημιουργήσουν συστήματα καινοτομίας που εισήγαγαν «απέξω». Οσο για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην κορυφή -εκείνες δηλαδή που έγιναν leaders by imitation- διακρίνονται γιατί αρίστευσαν στις εξής τρεις συγκεκριμένες δραστηριότητες: κατ’ αρχήν στον επακριβή εντοπισμό των ικανοτήτων που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την επιχείρησή τους. Παρατηρήθηκε μάλιστα ότι οι «πρώτες των πρώτων» διέθεταν εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων business intelligence είτε data warehousing software modules. Η δεύτερη «αριστεία» είναι το ότι εντόπισαν τα άτομα που διαθέτουν τις ικανότητες αυτές. Διότι, μπορεί μεν «το σφάλειν να είναι ανθρώπινο» όμως τα λάθη στοιχίζουν ακριβά. Και η τρίτη αριστεία αποδίδεται στη σύγχρονη «θεά» - την ταχύτητα: «αντέγραψαν και ανέπτυξαν τις ικανότητες αυτές ταχύτατα». Επίλογος των αναλυτών είναι ότι η αριστεία και στις τρεις αυτές δραστηριότητες που περιγράψαμε, είναι ουσιαστική για την επιτυχή καινοτομία οιασδήποτε εταιρείας που θέλει να γίνει leader by imitation. Με την εξής επισήμανση όμως: τα τρία αυτά στοιχεία πρέπει να συνδέονται μέσα στο ίδιο συνεκτικό πρόγραμμα. Γιατί, το καθένα ξεχωριστά δεν αποδίδει». Υπογραμμίζεται επίσης ως σημαντικό ότι οι δραστηριότητες που έχουν περιγραφεί στη μελέτη, δεν αποτελούν εναλλακτική κατάσταση για τα υπάρχοντα δίκτυα καινοτομίας και κατά καμία έννοια η μίμηση δεν πρέπει να θεωρηθεί υποκατάστατο της δράσης και της πράξης.
Το «κοπιάρισμα»
Με λίγα λόγια, η αντιγραφή -δηλαδή το «κοπιάρισα»- επιτυχημένων ιδεών, τεχνολογιών, διαδικασιών, συστημάτων και πρακτικών με τις οποίες μια επιχείρηση έχει κατακτήσει την ηγετική θέση της στην αγορά, όχι μόνο έχει απλώς αποποινικοποιηθεί, αλλά, αντιθέτως, η ιδέα του «Leading by Imitation» προτείνεται και προτάσσεται ως η σύγχρονη Ενδεκάτη Εντολή ως ανταγωνιστικό προσόν, όχι μόνο μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, αλλά ακόμη και μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών βιομηχανιών. Συνιστάται, επίσης, ως ο σύντομος δρόμος στην πορεία για την κατάκτηση μιας θέσης στην πλατφόρμα της ηγεσίας στην αγορά.
Θετική και όχι αρνητική έννοια
Στον επιχειρηματικό κόσμο η αντιγραφή και η μίμηση προϊόντων, διαδικασιών, τεχνολογιών, καινοτομίας κάθε άλλο παρά έννοιες φορτισμένες αρνητικά είναι. Ηγέτες μεγάλων βιομηχανιών και εταιρειών, οι οποίες έχουν αντιγράψει και υιοθετήσει, αναφέρονται και εκφράζονται αυτάρεσκα κι επαινετικά για αυτές και συχνά απαριθμούν την υπέρβαση πλεονεκτημάτων που εκείνοι επέτυχαν, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία με τους πρωτοπόρους ανταγωνιστές τους.
Δηλώνουν δε ότι η επιτόπια εμπειρία και η έρευνα των νέων τεχνολογικών καινοτομιών, εκεί όπου ήδη χρησιμοποιούνται, τους είναι πολύ πιο χρήσιμες από τις σχετικές θεωρίες που τις περιγράφουν και τις λανσάρουν.
Με την προϋπόθεση βέβαια ότι κατά την «αντιγραφή» τους εφαρμόζουν με απόλυτη συνέπεια τους συγκεκριμένους κανόνες που έχει συντάξει και παράσχει στο σχετικό άρθρο της η Accenture βάσει της εμπειρίας της, κυρίως όμως ύστερα από ενδελεχή και μακροχρόνια έρευνα που πραγματοποιεί σε όλο τον κόσμο.

Project Management - Hard & Soft skills


Εισηγητής:Όλοι οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι project managers από την ILO ( Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας ) και καταξιωμένα στελέχη  εταιριών.

Τρόπος Παρακολούθησης Σεμιναρίου: Online μέσω Internet - Webinar
 
Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε έμπειρους και νέους Project Managers, σε μέλη ομάδων έργων, σε στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα σε όποιον διαχειρίζεται, συμμετέχει ή υποστηρίζει έργα και σε νέους που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας 
 
Σκοπός:
Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν σε επιτυχή έργα.
Οδηγεί επίσης στην κατάλληλη προετοιμασία όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Project Management ΙPMA-D. Η πιστοποίηση IPMA προσφέρει παγκόσμια αναγνώριση, βελτιωμένες ευκαιρίες καριέρας και προστιθέμενη αξία για τον εργοδότη.
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στη Διαχείριση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Project Manager.
Η πιστοποίηση του IPMA (International Project Management Association) έχει παγκόσμια ισχύ.
 Τα τελευταία 10 χρόνια το IPMA έχει πιστοποιήσει πάνω από 100.000 project managers σε 45 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Η πιστοποίηση κατά IPMA σας προσφέρει:
- Παγκόσμια αναγνώριση
- Αντικειμενική, ουδέτερη εξακρίβωση της ικανότητας διαχείρισης έργων
- Βελτιωμένες ευκαιρίες καριέρας
- Προστιθέμενη αξία για την εταιρία σας
- Ένα διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο
 
Περιγραφή:
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Ορισμός έργου και διαχείρισης έργου
Οφέλη διαχείρισης έργου
Ορολογία διαχείρισης έργου
Έργο, πρόγραμμα, δίκτυο έργων, χαρτοφυλάκιο έργων
Οργάνωση εταιριών και οργάνωση έργων
Ανθρώπινος και κοινωνικός παράγοντας στη διαχείριση έργων
Μέλη ομάδας έργου, ρόλοι και αρμοδιότητες
Πώς να δημιουργήσετε μια αποδοτική ομάδα έργου
Workshop: Πώς δημιουργούμε την κατάλληλη ομάδα έργου. Ικανότητες μελών και ανθρώπινες συμπεριφορές.
Προσέγγιση Roland Gareis
Οργάνωση εταιρίας προσανατολισμένη βάσει έργων (project-oriented organisation)
Κρίσιμη διαδρομή και κρίσιμες δραστηριότητες
Μέθοδος CPM
Συνοπτική εκπαίδευση MS Project
Διαχείριση πόρων: ανθρώπινοι, τεχνικοί, οικονομικοί πόροι
Γίνετε ικανός Project Manager: τεχνική επάρκεια, επάρκεια συμπεριφοράς, επάρκεια πλαισίου
Οι φάσεις της διαχείρισης έργου: Έναρξη – Έλεγχος – Συντονισμός – Κλείσιμο
Είδη και διαχείριση αλλαγών
Το marketing του έργου
Η επιτυχία του έργου και από τι εξαρτάται
Βασική τεκμηρίωση διαχείρισης έργου: Objectives Plan, WBS, Milestone Plan, Environment Plan, Organization Plan, Cost Plan
Η πιστοποίηση IPMA
Οδηγίες για το πλάνο προετοιμασίας για τις εξετάσεις
Επίλυση θεμάτων παρόμοιων με αυτά των εξετάσεων πιστοποίησης.
Προσομοίωση εξετάσεων πιστοποίησης IPMA
Πληροφορίες Συμμετοχής:
- Η συμμετοχή σας  είναι Δωρεάν

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Με πρωτοβουλία των Υπουργείων Πολιτισμού & Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Με πρωτοβουλία των Υπουργείων Πολιτισμού &  Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.


Άρθρο του Υπουργείου Πολιτισμού για την “Δράση”
Τον τελευταίο καιρό η Κορώνη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διεθνούς πρωτοβουλίας που σχετίζεται με την ένταξη της μεσογειακής διατροφής στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. (Διεθνής Επιστημονικός, Εκπαιδευτικός και Πολιτισμικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO), που ιδρύθηκε το 1945 θέτοντας ως στόχους, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τον παγκόσμιο πολιτισμό, τη διάσωση, προστασία και ανάδειξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και την καλλιέργεια πνεύματος ειρηνικής συνύπαρξης και αμοιβαίας κατανόησης των πολιτισμών. ) Με αφορμή, λοιπόν, τη διεθνή αυτή πρωτοβουλία είναι ευκαιρία οι πολίτες της Κορώνης, τόσο όσοι ζουν στο χωριό όσο και εκείνοι που είναι διεσπαρμένοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να ενημερωθούν για το ιστορικό της πρωτοβουλίας, για τους στόχους της και, κυρίως, για τους τρόπους συμμετοχής τους στην κοινή προσπάθεια.
Πριν από δύο περίπου χρόνια, με κοινή πρωτοβουλία της Ισπανίας, της Ιταλίας, του Μαρόκουκαι της Ελλάδας, προτάθηκε η ένταξη της Μεσογειακής Διατροφής στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Με τον όρο Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά η UNESCO εννοεί κάθε δημιούργημα του ανθρώπου που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά προφορικά και μέσα από την πρακτική. Τοπικές γνώσεις, πρακτικές, μνημεία του λόγου (π.χ. τραγούδια, παραμύθια και θρύλοι, λαϊκές διηγήσεις), χοροί καθώς και άλλες επιτελέσεις και τελετουργίες είναι ορισμένες από τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δημιουργικότητας που μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία αυτή.
Η από κοινού πρόταση των τεσσάρων χωρών για ένταξη στον Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της Μεσογειακής Διατροφής προέκυψε ακριβώς από την κοινή πεποίθηση ότι οι μεσογειακές κοινωνίες και πολιτισμοί στο πέρασμα του ιστορικού χρόνου έχουν διαμορφώσει έναν διατροφικό πολιτισμό με κοινά χαρακτηριστικά. Ο πολιτισμός αυτός προκύπτει από την ίδια τη φύση και τα χαρακτηριστικά των μεσογειακών οικοσυστημάτων, τις κοινές ιστορικές εμπειρίες, αλλά και τις παρόμοιες αξίες, όσον αφορά τη διαχείριση του φυσικού πλούτου και τη νοηματοδότηση του συλλογικού βίου, που διαμόρφωσαν οι μεσογειακές κοινωνίες. Ο Φερνάν Μπροντέλ, ο σημαντικός Γάλλος ιστορικός του 20ού αι. που ανέδειξε τη μεσογειακή ενότητα τον 16ο αιώνα, σημείωνε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στο μεσογειακό τοπίο ότι «παντού συναντά κανείς την ίδια τριάδα, κόρη του κλίματος και της ιστορίας: το σιτάρι, την ελιά και τα αμπέλι…». Αυτή η κοινή κληρονομιά, αποτελεί την επιτομή των κοινών στοιχείων της μεσογειακής διατροφής.
Στο πλαίσιο της πληρέστερης προετοιμασίας του φακέλου, οι τέσσερις χώρες που στηρίζουν την κοινή υποψηφιότητα αποφάσισαν να υποδείξουν από μία περιοχή όπου η Μεσογειακή Διατροφή ως πολιτισμικό αγαθό αποκτά διάσταση εμβληματική. Οι φορείς που ανέλαβαν τον φάκελο υποψηφιότητας από ελληνικής πλευράς, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, αποφάσισαν η ελληνική πλευρά να εκπροσωπηθεί από την Κορώνη, έναν ιστορικό τόπο με έντονη μεσογειακή διάσταση, ιδανικό παράδειγμα τοπικής κοινωνίας, όπου οι παραδοσιακές αξίες της μεσογειακής διατροφής αποτελούν ακόμα καθημερινή εμπειρία. Το ελαιόλαδο, οι φημισμένες κορωναίικης ποικιλίας ελιές, το κρασί, οι σταφίδες, η μεγάλη ποικιλία χορταρικών, βοτάνων και αρωματικών φυτών, που απλόχερα μας χαρίζει η γη εδώ και αιώνες, το στάρι, τα όσπρια, τα ψάρια και τα ντόπια γαλακτοκομικά προϊόντα συγκροτούν τη διατροφική ταυτότητα της συγκεκριμένης περιοχής.
Βέβαια, είναι ευνόητο ότι η Κορώνη στην όλη προσπάθεια εκπροσωπεί ολόκληρη τη χώρα και τις τοπικές διατροφικές παραλλαγές που συγκροτούν την πλούσια σχέση των Ελλήνων με την τροφή. Γι’ αυτό και μια μακροπρόθεσμη αξιοποίηση των τοπικών παραλλαγών του ελληνικού διατροφικού πολιτισμού είναι σημαντική για κάθε τοπική κοινωνία, όχι μόνο για την Κορώνη. Παρ’ όλα αυτά, είναι εύλογο να αναρωτιέται κανείς ποια θα μπορούσαν να είναι τα οφέλη για μια τοπική κοινωνία, όπως αυτή της Κορώνης, από μια τέτοια προσπάθεια.
Κατ’ αρχάς, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι την αξία των τοπικών ελληνικών προτύπων διατροφής, όχι μόνο γιατί οι διατροφολόγοι υποστηρίζουν πως αυτό μπορεί να αποδειχθεί ευεργετικό για την υγεία μας, αλλά και γιατί μπορούμε να δούμε την τροφή ως ένα φαινόμενο που αγκαλιάζει κάθε πτυχή του τοπικού πολιτισμού. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μπορούμε να ανακαλύψουμε στον τρόπο που καλλιεργούσαν οι παππούδες μας τη γη, στις γνώσεις και τις τεχνικές που εφάρμοζαν, μια πιο ποιοτική σχέση με το περιβάλλον. Και αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο σε μια κοινωνία που διαπιστώνει, με τρόπο πολλές φορές δραματικό, ότι δεν μπορεί να ελέγξει την ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνει.
Οι παραδοσιακοί τρόποι καλλιέργειας, οι εθιμικές και συμβολικές σχέσεις με τη γη και το χωράφι, ιδιαίτερα το πατρογονικό, μπορούν επίσης να προβάλλουν ένα πιο ποιοτικό πρότυπο όσον αφορά την οργάνωση του χώρου, ειδικά στις τοπικές κοινωνίες. Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ για την αισθητική –εκτός από την παραγωγική- αξία του ελαιώνα και του αμπελώνα ως μέρους του τοπίου μιας τοπικής κοινότητας, όπως η Κορώνη; Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το τοπίο, το περιβάλλον, είναι μέρος ενός πολύπλοκου πολιτισμικού συστήματος και όχι απλά αντικείμενο οικοπεδοποίησης;
Η ευκαιρία που μας δίνεται μπορεί να παρακινήσει εμάς τους ίδιους να κάνουμε κάτι, ώστε η συναρπαστική ποικιλία των γνώσεων και των πρακτικών, που κατείχαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, να περάσουν στις νεότερες γενιές. Αυτό περιλαμβάνει τη γνώση για τη συλλογή των άγριων χορταρικών και των βοτάνων, για τον γευστικό πλούτο που μπορούν να προσφέρουν στη διατροφή μας, για τις θεραπευτικές και άλλες ιδιότητές τους, για τις μεθόδους μαγειρέματος και συντήρησης της τροφής. Δεν θα άξιζε να καταγράψουμε, να μελετήσουμε και να διαδώσουμε αυτή την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, που σχετίζεται με την τροφή; Δεν θα άξιζε να κάνουμε το ίδιο με ορισμένες συνταγές μαγειρικής, που είναι βέβαιο ότι σε μερικά χρόνια θα έχουν σβηστεί από την τοπική συλλογική μνήμη και εμπειρία, επειδή έχουν αποδυναμωθεί οι συνθήκες εκείνες που διασφάλιζαν την εμπειρική μετάδοσή τους από γενιά σε γενιά;
Για μια τοπική κοινωνία, όπως η Κορώνη, η ένταξη της μεσογειακής διατροφής στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο, προκειμένου ο διατροφικός της πλούτος και οι άλλες εκφάνσεις το τοπικού πολιτισμού –λ.χ. η πλούσια παράδοση της αγγειοπλαστικής και η παραδοσιακή ξυλοναυπηγική- να γίνουν περισσότερο γνωστές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η αξιοποίηση και η προβολή των τοπικών προϊόντων μπορούν να αποτελέσουν ένα θαυμάσιο παράδειγμα για το πώς η πολιτισμική εμπειρία μιας μικρής κοινότητας μπορεί να ενταχθεί σε μια σχεδιασμένη προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας. Μπορεί να ενισχύσει την αυτογνωσία της και το αίσθημα της κοινής ρίζας των Κορωναίων και να προβάλλει τα προϊόντα της, τους τρόπους παραγωγής και συλλογής τους, τις τελετουργίες και τις γιορτές της, το περιβάλλον και την ομορφιά του ως στοιχεία μιας ποιοτικής σχέσης με τον επισκέπτη.
Όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στην κοινή προσπάθεια είμαστε πεπεισμένοι ότι η τοπική κοινωνία της Κορώνης, οι όπου γης Κορωναίοι, οι τοπικοί φορείς και τα ιδρύματα θα αγκαλιάσουν την προσπάθεια και θα γίνουν πρωταγωνιστές της. Αλλιώς πραγματικά θα έχει χάσει το νόημά της και την αξία της. Η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΤ έχει ήδη παραγάγει ένα μικρό φιλμ με θέμα την τοπική αγροτοδιατροφική ταυτότητα της Κορώνης, το οποίο αποτέλεσε μέρος του φακέλου της υποψηφιότητας. Στο άμεσο μέλλον υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού θα πραγματοποιηθούν και άλλες δράσεις που θα δείχνουν ορισμένες δυνατότητες αξιοποίησης της ευκταίας ένταξης της μεσογειακής διατροφής στον Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Για παράδειγμα, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο έχουμε αναλάβει να φιλοξενήσουμε στην Κορώνη τους εκπροσώπους των τριών άλλων αντιπροσωπευτικών περιοχών. Αυτό από μόνο του αξίζει να κινητοποιήσει την τοπική κοινωνία, ώστε να παρουσιάσει ένα άλλο πρόσωπο της Ελλάδας σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για όλους μας. Στο άμεσο μέλλον ελπίζω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να ανακοινώσουμε και, γιατί όχι, να σχεδιάσουμε μαζί δράσεις που θα αναδεικνύουν τον τοπικό διατροφικό πλούτο και τον εν γένει τον πολιτισμό της περιοχής σας.
Χατζηνικολάου Τέτη, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
Ανδριανοπούλου Παναγιώτα, Εθνολόγος Λαογράφος ΥΠΠΟΤ
Δρίνης Ν. Γιάννης, Εθνολόγος-Λαογράφος ΥΠΠΟΤ